Všeobecné obchodní podmínky

pro internetový obchod www.wardow.com

Na následujících stránkách najdete Všeobecné obchodní podmínky pro vaši registraci a objednávání na wardow.com.

 

1. Platnost, lhůty

1) Obchod i dodávka probíhají výhradně za uvedených VOP, jež jsou vždy podkladem všech smluv uzavřených na základě nabídek uvedených na internetových stránkách obchodu wardow.com. Všeobecné obchodní podmínky, které jsou v rozporu s níže uvedenými podmínkami nebo se od nich liší, nelze uplatnit. Níže uvedené obchodní podmínky platí výhradně i tehdy, když provedeme dodávku a plnění bez výhrad, přestože víme o podmínkách, které jsou v rozporu nebo se liší od níže uvedených obchodních podmínek.

2) Hovoří-li se v těchto VOP o „spotřebitelích“ nebo „zákazníci“, jedná se o fyzické osoby, u nichž nelze účel objednávky přičíst živnostenské, samostatné činnosti ani podnikání na volné noze. Odesláním objednávky prohlašujete, že jednáte výhradně pro soukromé účely.

3)Uvádíme-li lhůty jako pracovní dny, rozumí se tím všechny dny týdne s výjimkou sobot, nedělí a zákonem stanovených svátků.

 

2. Registrace na www.wardow.com

1) Při zadávání osobních údajů potřebných pro registraci zodpovídáte za pravdivost a úplnost údajů. Je vaší povinností zacházet s osobními přístupovými údaji důvěrně a nesdělovat je žádné neoprávněné třetí osobě. Potvrzení přihlášení proběhne bezprostředně po odeslání přihlášky kliknutím na tlačítko „Bezplatně registrovat“ nebo „Registrovat“.

2) Prostřednictvím svých přístupových údajů se můžete přihlásit do všech obchodů Wardow.

3) Sami zodpovídáte za obsah informací, které uvádíte na k tomu určených místech (např. na blogu). Nesmějí porušovat práva žádné třetí osoby. Nemáte nárok na uložení nebo zveřejnění informací, které jste uvedli, jako například vaše hodnocení zboží.

4) Musíte se zdržet veškerého poškozování internetových stránek a dalšího používání údajů, k nimž máte přístup, přesahujícího jejich účel zamýšlený pro vnitřní platformu. Manipulace s cílem obdržet neoprávněné platby nebo jiné výhody na náš účet nebo k tíži jiných členů, povedou krom zákonných důsledků zejména také ke ztrátě přístupu. Členství vás opravňuje k využití online nabídky v rámci aktuální dostupnosti a také pouze k použití obsahu pro své vlastní soukromé, nekomerční účely.

5) Každý zákazník je oprávněn vést si najednou pouze jeden zákaznický účet. Vyhrazujeme si právo vymazat vícenásobné registrace a dát výstrahu členům, kteří poruší v bodě 1) až 3) uvedené podmínky, případně je vypovědět, obsah jejich účtu vymazat nebo změnit (právo na virtuální domov).

6) Není naší povinností přijmout registraci ani objednávku registrovaného zákazníka. Nejsme povinni držet naši nabídku permanentně k dispozici. To se netýká objednávek, které již byly potvrzeny.

 

3. Smluvní partneři a uzavření smlouvy

1) Kupní smlouva vzniká WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark. Nenabízíme žádné zboží ke koupi nezletilým. Je-li vám méně než 18 let, musíte objednávat solu se svým zákonným zástupcem.

2) Kliknutím na tlačítko „Koupit nyní“ předáváte závaznou objednávku položek ve vašem nákupním košíku. Potvrzení, že jsme objednávku obdrželi, dostanete okamžitě po odeslání objednávky. Všechno zboží se prodává pouze v množství běžném pro domácí potřebu.

3) Závazná smlouva vzniká zasláním potvrzení objednávky, nejpozději však s dodávkou objednaného zboží. Svou objednávkou jste – bez ohledu na právo zrušení objednávky, které máte jako spotřebitel při objednávání – u zboží označeného jako „skladem“ vázáni po dobu 2 pracovních dní. V ostatních případech činí závazek nanejvýš 5 dní.

4) Berte prosím na vědomí, že expedice objednaného zboží v případě platby předem (rezervace) proběhne až po připsání plné částky na náš účet. Neobdržíme-li vaši platbu, přestože byla splatná, ani po opakované výzvě do 7 kalendářních dnů od odeslání potvrzení objednávky, odstoupíme od smlouvy. To má za následek, že je vaše objednávka bezpředmětná a my již nemáme povinnost dodat zboží. Objednávka je tím vyřízená bez jakýchkoli dalších důsledků pro vás i pro nás. Rezervace zboží v případě platby předem tudíž trvá nejdéle po dobu 7 kalendářních dnů.

 

4. Riziko obstarání, zrušení povinnosti dodání, prodloužení dodacího termínu, přechod rizik

1) Riziko obstarání nepřebíráme a to ani při kupní smlouvě na zaměnitelné zboží. Máme povinnost dodávat pouze z naší zásoby zboží a z dodávek zboží, které objednáváme u svých dodavatelů.

2) Naše povinnost dodání se ruší, pokud nám zboží nebude správně a včas dodáno, navzdory řádnému kongruentnímu a shodnému obchodování z naší strany, a to, že zboží není k dispozici, nemusíme ani obhajovat, že zboží není k dispozici, pokud jsme vás o daných skutečnostech bezodkladně informovali a nepřevzali riziko obstarání. Není-li zboží dostupné, vrátíme vám obratem platbu případně provedenou předem.

3) Dodací lhůta se odpovídajícím způsobem prodlužuje za okolností poškozujících dodávku, které ji ovlivní z vyšší moci. Vyšší moci se rovnají stávky, vyloučení stávkujících, úřední zásahy, nedostatek energie nebo surovin, nezaviněná přepravní tíseň, nezaviněné překážky provozu jako například oheň, voda a poškození strojů a všechny ostatní překážky, které jsme při objektivním způsobu uvažování nemohli zavinit nebo způsobit. Začátek a konec podobných překážek vám bezodkladně oznámíme. Trvá-li překážka plnění ve výše uvedených případech po dobu delší než 4 týdny od původně platného termínu dodání, jste oprávněni odstoupit od smlouvy. Další nároky, zejména na náhradu škod, vám nevznikají.

4) U spotřebitelů přechází nebezpečí náhodného zničení a náhodného poškození prodaného zboží při nákupu v zásilkovém obchodě na spotřebitele předáním zboží spotřebiteli nebo jím určenému příjemci. To platí bez ohledu na to, zda byla zásilka pojištěna nebo ne. Jinak přechází nebezpečí náhodného zničení a náhodného poškození zboží na kupujícího předáním, u nákupu v zásilkovém obchodě expedicí zboží dopravci nebo jiné osobě nebo firmě určené k provedení přepravy.

 

5. Ceny, náklady na přepravu a doručovací firmy

1) Platí ceny uvedené v nabídce v okamžik objednání. Nabízené ceny jsou konečné ceny, to znamená, že je v nich obsažena v dané době platná německá zákonná daň z přidané hodnoty a ostatní složky ceny, a rozumí se s přičtením poštovného a případných dalších poplatků na cla apod.

2) Obaly se stávají majetkem zákazníka.

3) Náklady na balení a poštovné nese zákazník. Nejsou závislé na způsobu dopravy, způsobu platby ani cíli dopravy. Při objednávce online se vypočítávají a uvádějí v košíku a při telefonických objednávkách jsou sdělovány a zvlášť uvedeny na faktuře.

4) Provede-li wardow.com částečnou dodávku bez odsouhlasení se zákazníkem, proběhne zbytek dodávky bez platby za přepravu. V případě, že má zákazník speciální požadavky na rozdělení dodávky, účtují se dohodnuté ceny za přepravu navíc ke každé částečné dodávce.

5) Využíváme služeb přepravní společnosti DHL.

 

6. Platba

1) V zásadě nabízíme způsob platby předem, prostřednictvím služby okamžitý převod (Sofortüberweisung), kreditní kartou, na fakturu a přes Paypal. U každé objednávky si vyhrazujeme právo některé způsoby platby nenabízet a odkazovat na jiné způsoby platby.

2) Souhlasíte s tím, že faktury a dobropisy obdržíte výhradě v elektronické formě.

3) V případě nákupu kreditní kartou probíhá zatížení účtu k vaší kreditní kartě v okamžik expedice objednávky.

4) V žádném případě nepřebíráme náklady na převod peněz.

5) V případě platby na fakturu je kupní cena splatná v den, kdy zákazník zásilku obdrží.

6) Zpozdí-li se zákazník s platbou, vyhrazujeme si právo účtovat si paušální poplatek na vymáhání platby jako odškodné za zpoždění platby ve výši 5,00 EUR za upomínku. Máte povoleno prokázat, že vznikla škoda nižší, než paušálně účtovaná, nebo vůbec žádná škoda.

Další všeobecné podmínky a upozornění na ochranu údajů pro Klarna

Ve spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, vám nabízíme možnosti platby v závislosti na zemi dodání, kde se platba provádí do Klarny.
Použití některých platebních metod vyžaduje pozitivní kontrolu kreditu. Další informace a podmínky používání Klarna naleznete zde.
Obecné informace o Klarně naleznete zde. Vaše osobní údaje bude společnost Klarna zpracovávat v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů.

 

7. Zákonem dané právo na zrušení objednávky

1) Níže uvádíme zákonem stanovené poučení o předpokladech a následcích práva na zrušení objednávky. V případě vrácení v rámci Německa si můžete přes naši horkou linku nebo e-mailem vyžádat nálepku Vratka, kterou si můžete vytisknout. Pomozte nám prosím vyhnout se zbytečným nákladům a nezasílejte nám zboží zpět neofrankované.

Poučení o zrušení objednávky:

Do čtrnácti dnů máte právo tuto smlouvu zrušit bez udání důvodů. Lhůta pro zrušení objednávky činí čtrnáct dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí osoba, jež není přepravcem, převzali poslední zboží.
K uplatnění svého práva na zrušení objednávky musíte informovat WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, telefax: +49 (0)331 58291301, e-mail: newsletter@wardow.com o svém rozhodnutí tuto smlouvu zrušit formou jednoznačného prohlášení (např. poštou zaslaný dopis, fax nebo e-mail). Můžete použít přiložený vzor formuláře pro zrušení objednávky, není to ovšem předepsáno.
Vzor formuláře pro zrušení objednávky můžete také vyplnit nebo jiné jednoznačné prohlášení provést elektronicky přes „Kontakt“ na naší internetové stránce www.wardow.com. Využijete-li této možnosti, přijde vám od nás obratem (např. e-mailem) potvrzení, že jsme vaši zprávu o zrušení objednávky obdrželi.
K dodržení lhůty pro zrušení objednávky postačí, když své sdělení o uplatnění práva na zrušení objednávky odešlete před uplynutím lhůty pro zrušení.

Důsledky zrušení objednávky
Když svou objednávku zrušíte, je naší povinností vrátit vám bezodkladně všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste si zvolili jiný druh dopravy, než cenově výhodné standardní způsoby dopravy, které nabízíme my), nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše sdělení o zrušení dané smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný způsob platby jako jste použili vy při původně provedené transakci, s výjimkou případů, kdy jsme se s vámi výslovně dohodli na něčem jiném, a v žádném případě vám za vrácení peněz nebudeme účtovat poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout do doby, než obdržíme vrácené zboží nebo do doby, než nám předáte důkaz, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, co proběhne dříve.

Zboží nám musíte bez průtahů zaslat nebo předat zpět, v každém případě nejpozději čtrnáct dnů ode dne, kdy jste nás o zrušení uvedené smlouvy informovali. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Použijete-li nálepku vratka, kterou nabízíme, přebíráme v rámci Německa náklady na vrácení zboží. Jestliže nálepku vratka při vrácení zboží nepoužijete, musíte nést náklady na vrácení zboží sami. V případě vracení zboží mimo Německo musí nést zákazník nákladě na zpětné zaslání sám.

Za případnou ztrátu hodnoty zboží nesete zodpovědnost pouze v případech, kdy jste výše uvedenou ztrátu hodnoty zboží způsobili způsobem manipulace se zbožím, který nebyl nutný ke kontrole jeho kvality, vlastností a funkčnosti.

Vzor formuláře zrušení objednávky
(Chcete-li objednávku zrušit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej zpět)
Na WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, telefax: +49 (0)331 58291301 E-mail: newsletter@wardow.com
Tímto ruším/rušíme (*) smlouvu, kterou jsem uzavřel / jsme uzavřeli na koupi níže uvedeného zboží (*)/
– objednáno dne (*)/dodáno dne (*)
- jméno spotřebitele/spotřebitelů
– adresa spotřebitele/spotřebitelů
- datum

(*) Nehodí se

Konec poučení o zrušení objednávky

2) Peníze vrátíme na účet, který jste vy použili pro vaši platbu. Při platbě na fakturu, okamžitém převodu a převodu u platby předem vrátíme platbu na účet, z nějž byl převod uskutečněn. V případě platby na příjmení nám prosím uveďte svůj účet. Pokud jste zaplatili přes Paypal / kreditní kartu, převedeme peníze zpět na účet příslušející k Paypal nebo ke kreditní kartě.

 

8. Právo na vrácení ze svobodné vůle

1) Právo vrátit zboží ze svobodné vůle do 30 dnů od jeho obdržení
Krom zákonem daného práva na zrušení objednávky vám u všech nákupů poskytujeme právo vrátit zboží ze svobodné vůle po dobu celkem 30 dnů od jeho obdržení. Díky dotyčnému právu vrátit zboží můžete zrušit smlouvu po uplynutí 14denní lhůty pro zrušení objednávky (viz poučení o zrušení objednávky výše) tím, že nám zboží do 30 dnů od jeho obdržení (lhůta začíná běžet v den po obdržení zboží), a sice konkrétně na adresu uvedenou na konci tohoto odstavce. K dodržení lhůty postačí včasné odeslání. Předpokladem pro uplatnění práva na vrácení zboží ze svobodné vůle však je, že jste zboží nosili/vyzkoušeli pouze proto, abyste si je vyzkoušeli jako v kamenném obchodě, a zašlete je zpět v originálním balení v úplném a původním stavu, neporušené a bez poškození. Právo na vrácení zboží ze svobodné vůle neplatí u nákupu na dárkový poukaz.

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

2) Při uplatnění práva na vrácení zboží ze svobodné vůle proběhne vrácení peněz na účet, který jste použili pro svou platbu. Při platbě na fakturu a převodu u platby předem vrátíme platbu na účet, z nějž byl převod uskutečněn. V případě platby na příjmení nám prosím uveďte svůj účet. Pokud jste zaplatili přes Paypal / kreditní kartu, převedeme peníze zpět na účet příslušející k Paypal nebo ke kreditní kartě.

3) Vaše zákonem dané právo na zrušení objednávky (srov. odstavec 7.) není dodržením našich pravidel pro doplňující smluvně dané právo na vrácení zboží (ze svobodné vůle) dotčeno a zůstává bez ohledu na ně v platnosti. Až do uplynutí lhůty pro zákonem dané právo na zrušení objednávky platí výhradně tam uvedené zákonné podmínky. Smluvně dané právo na vrácení zboží (ze svobodné vůle) navíc neomezuje vaše zákonná práva na záruku, která vám zůstávají zachována bez omezení.

 

9. Poškození při přepravě

Bylo-li zboží dodáno s očividným poškozením při přepravě, reklamujte tyto závady prosím pokud možno okamžitě u doručovatele a okamžitě nás prosím kontaktujte. Neuplatníte-li reklamaci nebo nás nekontaktujete nemá to žádné důsledky co se týče vašich zákonných nároků a jejich prosazování, zejména právo na záruku. Pomůžete nám ovšem s tím, abychom my mohli uplatnit naše vlastní nároky vůči přepravci, příp. přepravní pojištění.

 

10. Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení zůstává zboží v našem vlastnictví.

 

11. Uplatnění slevového poukazu

1) Slevové poukazy (poukazy, které nemůžete získat koupí, nýbrž které vám poskytneme v rámci našich reklamních kampaní s určitou dobou platnosti) jsou platné jen v uvedeném internetovém obchodě, jen v uvedeném časovém období a jen jednou v rámci jednoho procesu objednávání. Některé značky mohou být ze slevových akcí vyloučeny.

2) Hodnota zboží musí odpovídat minimálně částce akčního poukazu. Z administrativních důvodů není možné proplácet případnou zbytkovou hodnotu.

3) Slevové poukazy mohou být uplatněny pouze před ukončením procesu objednávání. Dodatečné započtení není možné. Hodnota akčního poukazu se nevyplácí v hotovosti ani neúročí.

4) Nelze kombinovat více slevových poukazů.

5) Není-li hodnota slevového poukazu pro objednávku dostačující, lze rozdíl uhradit jednou z nabídnutých možností platby.

6) Slevový poukaz nebude proplacen, když se zboží zcela nebo částečně vrátí, pokud byl slevový poukaz vydán v rámci nějaké reklamní akce a nebylo za něj provedeno žádné protiplnění.

7) Využijete-li při svém nákupu slevového poukazu, vyhrazujeme si právo, naúčtovat vám původní cenu z boží, které si ponecháte v případě, že bude celková hodnota objednávky – na základě vašeho zrušení objednávky – nižší, než daná hodnota slevového poukazu.

 

12. Aplikovatelné právo, místně příslušný soud

1) Pro uzavření a průběh všech smluv platí německé právo. Platnost obchodního práva OSN se vylučuje.

2) V obchodních stycích s obchodníky a s právními osobami veřejného práva je dohodnut místně příslušný soud pro všechny právní spory týkající se těchto obchodních podmínek a za jejich platnosti uzavřených jednotlivých smluv včetně žalob ve věci směnek a šeků v místě sídla firmy WARDOW (Wustermark). V takovém případě jsme také oprávněni podat žalobu v sídle zákazníka.

 

13. Změny Všeobecných obchodních podmínek

Máme právo tyto VOP – do té míry, do níž jsou součástí smluvního vztahu se zákazníkem – jednostranně změnit, pokud je to nutné pro odstranění dodatečně vzniklých poškození ekvivalentnosti nebo uzpůsobení na změněné zákonné nebo technické rámcové podmínky. O úpravě budeme zákazníka informovat spolu se sdělením obsahu změněných ustanovení. Změna se stává součástí smlouvy, pokud zákazník do šesti týdnů od obdržení sdělení o změně a jejím zahrnutí do obchodního vztahu proti nám nevznese námitku písemnou nebo textovou formou.

 

14. Salvátorská klauzule

Jeli nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně těchto ujednání zcela nebo částečně neúčinným, nebo v případě, že se u smlouvy ukáže nepředvídatelný nedostatek, zůstává platnost ostatních ustanovení nebo části takových ustanovení nedotčena. Místo neplatného nebo chybějícího ustanovení platí daná zákonná ustanovení

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

Tel: +49 (0)331 58291300
Fax: +49 (0)331 58291301

E-Mail: service@wardow.com
Web: https://www.wardow.com

Jednatel společnosti: Dipl.-Kaufm. Danny Wardow
Zapsaná u městského soudu Potsdam, HRB25701P
Daňové IČ: DE286488402

Znění z 04/2023 jako PDF dokument.

Přejít nahoru