Prohlášení o ochraně osobních údajů firmy WARDOW GmbH

V níže uvedeném prohlášení o ochraně osobních údajů by vás firma Wardow GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, telefon: +49 (0)331 58291300, e-mail: service@wardow.com (dále jako „my“, „nás“) ráda informovala o tom, jak zpracovává vaše osobní údaje získané během vaší návštěvy na naší internetové stránce a v době, kdy využíváte služeb našeho internetového obchodu.

 

1. Které vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje jsou všechny údaje o určité nebo určitelné fyzické osobě, které nám sdělíte nebo které u nás vzniknout či které získáme. Jsou to např.:

Registrační údaje: Objednáváte-li si přes náš internetový obchod zboží, můžete se registrovat a otevřít si zákaznický účet. V rámci své registrace musíte zadat své jméno a kontaktní údaje (např. adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu) a nastavit si osobní heslo.

Objednací údaje v internetovém obchodě: Když si v našem internetovém obchodě objednáváte zboží (přes svůj účet zákazníka nebo jako host), zpracováváme přitom vámi zadané a obsahem se k vám vážící údaje (zejména dodací adresa a platební údaje) a informace, které nám dáváte k dispozici. Krom toho získáváme údaje o čase, objemu a příp. místě vaší objednávky.

Ostatní údaje týkající se obsahu: Využíváte-li na našich internetových stránkách dalších služeb jako například formulářů, newsletterů, účastníte-li se soutěží nebo vkládáte-li příspěvky na blog, zpracováváme údaje, které přitom zadáváte a obsahem se k vám vážící údaje a informace, které nám dáváte k dispozici.

Užívání údajů: Používáte-li naše internetové stránky, zakládáme vám uživatelský profil pod pseudonymem, s jehož pomocí můžeme odvodit, jak se naše stránky používají.

Přihlašovací údaje na server: Používáte-li naše internetové stránky, ukládají se k tomu na našich serverech dočasně údaje (jako datum a čas vaší návštěvy, vyvolané stránky a požadované soubory, typ a verze webového prohlížeče, který používáte, typ a provozní systém koncového přístroje, který používáte, a vaše IP adresa) do protokolární databáze.

 

2. K jakému účelu, na jakém právním podkladě a jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

2.1 Váš zákaznický účet

Když se registrujete, abyste si mohli zřídit zákaznický účet, zpracováváme registrační údaje tak, že zřizujeme a spravujeme váš zákaznický účet a používáme je také při provádění vašich budoucích objednávek. Jako registrovaný zákazník máte (prostřednictvím své e-mailové adresy a hesla, které jste si sami zvolili) přístup ke svém osobnímu zákaznickému účtu, na němž si krom jiného můžete prohlížet historii svých objednávek a vaše osobní nastavení (např. nastavení hesla, registrace k odběru newsletteru, nastavení fakturace a dodání), uložit si je a měnit.

Právním podkladem pro zpracování vašich údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 (1) pís. f GDPR, poskytnout vám výše uvedenou službu „Zákaznický účet“ nebo provádět smlouvu o užívání, kterou jsme s vámi uzavřeli (čl. 6 (1) pís. b GDPR).

Výše uvedené údaje smažeme, když svou registraci na našich internetových stránkách nebo svůj zákaznický účet zrušíte nebo změníte.

Proti zpracování svých údajů na základě čl. 6 (1) pís. f GDPR můžete vznést námitku. My bychom pak v zásadě mohli prokázat nutné důvody k tomu, abychom s tím pokračovali. Při používání zákaznického účtu to však neučiníme a platí: Zákaznický účet se pak musí vymazat a už jej nemáte k dispozici. Berte prosím na vědomí, že údaje o objednávkách, do nichž lze přes váš zákaznický účet nahlížet, možná uchováváme déle (viz k tomu 2.2).

2.2 Vaše objednávky

Data z vaší objednávky (jako jméno, adresa, e-mailová adresa, podrobnosti k dodání a další informace z objednávky) zpracováváme proto, abychom mohli objednávku provést a objednané zboží dodat. Krom toho zpracováváme v závislosti na způsobu platby, který jste si vybrali, buďto my nebo námi pověřený poskytovatel platebních služeb (viz bod 3.2.1) informace nutné k provedení platby podle způsobu platby, například sami ukládáme všeobecně IBAN a BIC, poskytovatelé platebních služeb ukládají číslo vaší kreditní karty, údaje k vašemu účtu Paypal apod.

Právní podkladem pro zpracování je uzavření a plnění kupní smlouvy na objednané zboží, čl. 6 (1) pís. b GDPR.

Uvedené údaje se vymažou, jakmile již nejsou nutné k provádění smlouvy (včetně služeb zákazníkům a služeb), s výjimkou případů, kdy jsme k jejich ukládání povinni ze zákona, např. na základě povinnosti archivovat kvůli obchodněprávním a daňově právním záležitostem.

2.3 Vaše poptávka

Zašlete-li nám prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo přes servisní telefon zadáte poptávku, zpracováváme vaše v ní obsažené údaje proto, abychom mohli na vaši poptávku reagovat, a vaši IP adresu a datum/čas z poptávky, abychom se vyhnuli zneužití kontaktního formuláře.

Právním podkladem pro uvedené zpracování je náš oprávněný zájem podle čl. 6 (1) pís. f GDPR obstarat výše popsanou službu „Poptávka“. Týká-li se vaše poptávka zahájení nebo provedení (včetně služeb zákazníkům nebo ručení) smlouvy, je dalším právním podkladem pro zpracování čl. 6 (1) pís. b GDPR.

Proti zpracování svých údajů na základě čl. 6 (1) pís. f GDPR můžete vznést námitku. My bychom pak mohli prokázat nutné důvody ke zpracovávání a ve zpracovávání pokračovat. Což by zejména v tomto případě mohlo být nutné proto, abychom mohli doložit průběh naší komunikace a vaší poptávky. Neexistují-li výše uvedené nutné důvody, zastavíme komunikaci s vámi a údaje, které jsme již získali, vymažeme.

Údaje budou vymazané, až bude naše komunikace s vámi ukončena, tzn. až bude dotyčná věc uzavřena a vyjasněna a nebude existovat žádný další oprávněný zájem na ukládání nebo žádné další zákonné povinnosti k uchování údajů.

2.4 Soutěže

Pokud se zúčastníte některé z našich soutěží, používáme vaše údaje (např. jméno, e-mailová adresa) k provádění soutěže, zejména také k informování o výhře a jejím případném zaslání.

Právním podkladem pro zpracování je vaše svolení, které nám při účasti na soutěži udělujete (čl. 6 (1) pís. a GDPR). Vaše údaje vymažeme, až bude dotyčná soutěž ukončena a výhry vydány. K dalšímu použití vašich údajů pro jiné účely, např. reklamní, dochází jen tehdy, když jste nám k tomu výslovně udělili souhlas.

2.5 Reklama a tvorba produktů (newsletter apod.), právo námitky

Údaje, které při používání našich internetových stránek stejně zadáváte nebo je přitom získáváme, bychom rádi používali k tomu, abychom vás informovali o svých produktech a službách týkajících se celého sortimentu („služby firmy Wardow“ (reklama) nebo, abychom mohli zlepšovat naši nabídku a služby (tvorba produktů).

Na našich internetových stránkách se můžete přihlásit k bezplatnému odběru newsletteru. Přitom se zpracovávají údaje, které jsme získali při vašem přihlášení (pro obdržení newsletteru nutně potřebujeme údaje označené jako povinná pole, údaje označené jako dobrovolné slouží jen osobnějšímu oslovení a volbě obsažených informací).

E-mailem vás budeme kontaktovat s informacemi upravenými osobně pro vás a vaše zájmy nebo potřeby, nabídkami a výhodnými akcemi týkajícími se služeb firmy Wardow buď na základě vašeho výslovně daného svolení nebo – koupíte-li si u nás podobné zboží nebo služby a přitom zanecháte svou e-mailovou adresu – i bez zvláštního souhlasu. Poté, co vám zašleme e-mail, zpracováváme k tomu údaje o vašem chování uživatele (např. klikání).

Telefonem vás s informacemi, které jsou upravené osobně pro vás a vaše zájmy případně potřeby, s nabídkami a výhodnými akcemi týkajícími se služeb firmy Wardow kontaktujeme pouze na základě vašeho výslovně daného souhlasu.

Písemně vám zasíláme poštou reklamu týkající se služeb firmy Wardow i bez svolení příp. v zákonem přípustném objemu.

Proti používání svých osobních údajů k účelům reklamy a tvorby produktů a s tím spojenými kontakty můžete vznést kdykoli námitku proti některé z použitých forem celkově nebo částečně nebo příp. odvolat udělený souhlas. Použijte prosím odpovídající funkce, které vám dáváme k dispozici (např. funkce odhlášení v newsletteru) nebo nám odpovídající sdělení zašlete poštou (heslo: Ochrana osobních údajů) nebo e-mailem na kontaktní údaje uvedené v odstavci 8.

Právním podkladem pro zpracování je vaše svolení (č. 6 (1) pís. a GDPR) a náš oprávněný zájem (č. 6 (1) pís. f GDPR), příp. v souvislosti s § 7 dost. 3 UWG.

Uvedené údaje smažeme po vaší námitce nebo odvolání případně uděleného svolení nebo jinak nejpozději po ukončení jejich používání nebo je uložíme jen v agregované, anonymizované formě. Bude-li to nutné, uložíme skutečnost vaší námitky, abychom zabránili tomu, abyste byli dále kontaktováni.

2.6 K poskytnutí internetových stránek a služeb

Zpracování údajů pro přihlášení na server je z technických důvodů nutné pro poskytnutí internetových stránek a služeb a dále k zajištění bezpečnosti systému.

Právním podkladem pro zpracování je náš oprávněný zájem poskytovat internetové stránky s našimi službami (čl. 6 (1) pís. f GDPR). Zpracování údajů je pro používání našich internetových stránek nezbytně nutné, právo vznést námitku nemáte.

Uvedené údaje se smažou nejpozději po 12 dnech.

Údaje pro přihlášení na server se poté příp. používají ke statistickým účelům a vyhodnocují se anonymizovaně ke zlepšení kvality naší prezentace na internetu. Nedochází k propojování údajů zadaných při přihlašování na server s vašimi osobními údaji nebo spojování údajů zadaných při přihlašování na server s jinými zdroji osobních údajů.

 

3. Předávání údajů

3.1 Předávání údajů zpracovateli zakázky

Ke zpracování dodávky používáme částečně další dodavatele služeb, přičemž dodržujeme zákonné požadavky, tzn. na základě smlouvy, s naším pověřením, dle našich pokynů a pod naší kontrolou.

Zpracovateli zakázky jsou zejména

  • poskytovatelé technických služeb, které využíváme při poskytování internetových stránek, např. poskytovatelé služeb údržby softwaru, provoz výpočetního střediska a hosting
  • poskytovatelé technických služeb, které využíváme při poskytování funkčních částí, např. technicky nutných cookies.
  • poskytovatelé služeb zaručujících praktické provádění reklamy a marketingu, např. firmy nabízející zasílání e-mailů a analýzu cookies.

V těchto případech jsme i nadále zodpovědní za zpracování údajů, předání a zpracování osobních údajů na zpracovatele našich zakázek nebo skrze ně, což spočívá na právním podkladě, který nám povoluje právě zpracování údajů. Zvláštní právní podklad není nutný.

3.2 Předávání údajů třetí osobě

Částečně údaje předáváme i třetím osobám, tzn. partnerům, s nimiž spolupracujeme mimo zpracování zakázky. Takoví partneři své služby poskytují jako samostatně zodpovědní, pro zpracování vašich údajů partnerem platí výhradně jejich Prohlášení o ochraně osobních údajů.

3.2.1 Poskytovatelé platebních služeb

Abychom mohli vaši objednávku provést, předáváme informace o platbě našim poskytovatelům platebních služeb, kteří provádějí platby spojené s objednávkami. K nim patří zejména PayPal a vaše banka. Právním podkladem pro předání je provádění smlouvy s vámi, čl. 6 (1) pís. b GDPR.

Abychom vám mohli nabídnout různé způsoby platby u našeho partnera Klarna, můžeme vaše osobní údaje předat v pokladně ve formě kontaktních údajů a údajů o objednávce do Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, kterému postupujeme naši pohledávku z kupní ceny vůči vám. To společnosti Klarna umožňuje posoudit, zda můžete využít možnost platby nabízenou prostřednictvím společnosti Klarna, a přizpůsobit ji vašim potřebám na základě kontroly úvěruschopnosti a identifikace a interních analýz. Vaše osobní údaje bude Klarna zpracovávat v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v Předpisy společnosti Klarna o ochraně údajů. Právním základem převodu je souhlas, který jste výslovně udělili jako součást objednávky (článek 6 (1) a GDPR).

3.2.2 Ochrana kupujícího / vyhodnocování

Trustpilot

Máte možnost ohodnotit naši společnost na stránkách Trustpilot A/S, Trommesalen 5, 3. sal, 1614 København, Denmark, stejně jako váš nákup u nás. Tato hodnocení jsou dobrovolná; výsledky jsou zveřejněny na https://www.trustpilot.com/ pod volně volitelným pseudonymem. Pokud nám pošlete recenzi, rádi bychom vám předem poděkovali, protože každá zpětná vazba nám pomáhá ještě více zlepšit naše služby. Odesláním recenze na naši společnost souhlasíte s tím, že vaši recenzi můžeme zveřejnit na Trustpilot a na našich webových stránkách. Platí podmínky a ustanovení o ochraně údajů společnosti Trustpilot zveřejněné na stránkách https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms a https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-terms-and-conditions. V rámci vaší dobrovolné účasti v hodnocení prostřednictvím poskytovatele Trustpilot předáme společnosti Trustpilot vaši e-mailovou adresu, vaše jméno a příjmení a interní číslo rezervace.

3.2.3 Přenos údajů prepravním firmám

Za účelem doručení objednaného zboží spolupracujeme s logistickými/dopravními podniky a/nebo zasilatelskými partnery: Těm můžeme předat následující údaje za účelem doručení objednaného zboží popř. jeho ohlášení: jméno, příjmení, poštovní adresa, popřípadě e-mail nebo telefonní číslo. Právní základ zpracování je článek 6 odst. 1 písmeno b) GDPR.

3.2.4 Sociální sítě

Hodláte-li některou z našich internetových stránek sdílet na svých sociálních sítích (např. na Facebooku nebo Twitteru) a z tohoto důvodu kliknete na naše tlačítko „sdílet“, je tato informace předána dané sociální síti. To předpokládá, že jste na dané sociální síti přihlášeni. Právním podkladem pro předání je náš oprávněný zájem nabídnout vám možnost „sdílet“, čl. 6 (1) pís. f GDPR.

 

4. Cookies a webová analýza

4.1 Co jsou cookies?

Abychom své internetové stránky mohli co nejlépe uspořádat tak, aby byly pro uživatele pohodlné, a abychom zlepšili relevanci naší reklamy pro návštěvníky našich internetových stránek, používáme my i naši partneři takzvané „cookies“. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevný disk uživatele. Umožňují zaznamenat na určitou dobu informace a identifikovat počítač návštěvníka. Děje se to částečně také za použití takzvaných sledovacích pixelů, které se neukládají na pevný disk návštěvníka, ale mohou stejně jako cookies pomoci při identifikaci počítače. Používáme-li níže výraz „cookie“, znamená cookies v technickém smyslu i sledovací pixely a podobné technické metody.

Když poprvé navštívíte naše internetové stránky, ukáže se vám na uvítací stránce informace o ochraně osobních údajů s textem souhlasu. Jakmile pak s užíváním internetových stránek pokračujete a proti užití cookies nevznesete námitku, uloží se tento souhlas na vašem vyhledávači, abychom vám výše uvedené informace nemuseli znovu ukazovat na každé další stránce. Chybí-li tato informace na vašem vyhledávači (např. když vymažete historii vyhledávání), ukáže se vám uvedená informace při další návštěvě našich internetových stránek znovu.

4.2 Které cookies používáme, na jakém právním základě a jak dlouho?

Na našich internetových stránkách používáme tři druhy cookies: 1) Cookies nutné z technických důvodů, bez nichž by byla funkčnost našich internetových stránek omezena, 2) volitelné analytické cookies a 3) volitelné cílené nebo reklamní cookies:

4.2.1 Cookies nutné z technických důvodů

Jedná se o cookies, které jsou bezpodmínečně nutné, abychom vám mohli umožnit pohyb na našich internetových stránkách a využívání jejich funkcí. Zaznamenává se v nich např. které produkty jste si vložili do košíku nebo průběh vaší objednávky nebo vám umožňují jednoduché vyhledávání podle obchodníků, u nichž si naše produkty můžete koupit (např. zobrazí mapu vašeho okolí). Tyto cookies o vás nesbírají žádné informace, které by měly být použity k marketingovým účelům ani nezaznamenávají, kde jste na internetu byli. Deaktivací této kategorie cookies by se omezila celková funkčnost našich internetových stránek nebo jejich částí.

Právním podkladem pro zpracování je náš oprávněný zájem (č. 6 (1) pís. f GDPR).

Uvedené cookies se týkají dané návštěvy našich internetových stránek a po jejím ukončení ztrácí platnost.

4.2.2 Analytické cookies / Google Analytics

Analytické cookies sbírají informace o tom, jak celkově návštěvník nějakou internetovou stránku používá, například, na které stránky vstupuje nejčastěji a zda z internetových stránek obdržíte chybové hlášení. Uvedené cookies nesbírají žádné údaje, na jejichž základě by bylo možné návštěvníka identifikovat. Všechny informace získané pomocí zmíněných cookies slouží výhradně k porozumění a zlepšování funkčnosti a služeb dané internetové stránky.

K analýze našich internetových stránek používáme Google Analytics, službu internetové analýzy firmy Google Inc. Informace o tom, že jste použili naše internetové stránky, získané s využitím Google Analytics, se přenášejí na server firmy Google v USA a ukládají se tam. Aktivací anonymizace IP na uvedené internetové stránce zkrátí Google nejprve vaši IP adresu v rámci členských států Evropského společenství nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se přenese plná IP adresa ne server Googlu v USA a zkrátí až tam. IP adresa předaná vyhledávačem uživatele se nespojuje s jinými údaji firmy Google.

Google tyto informace používá naším jménem, aby mohl vyhodnocovat využívání naší online nabídky uživateli, vypracovávat zprávy o aktivitách v rámci naší online nabídky a aby pro nás mohl vykonávat další služby spojené s užívání uvedené online nabídky a internetu. Přitom mohou být ze zpracovávaných údajů vytvářeny uživatelské profily uživatelů pod pseudonymy.

Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies tím, že odpovídajícím způsobem nastaví software svého vyhledávače. Navíc mohou uživatelé zabránit tomu, aby Google evidoval údaje získané prostřednictvím cookies a týkající se jejich využívání online nabídky a aby tyto údaje zpracovával, tak, že si stáhnou a nainstalují prohlížečový plugin, který je k dispozici na níže uvedeném odkazu:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Právním podkladem pro zpracování jsou naše oprávněné zájmy, protože používáme jen pseudonymizované nebo anonymizované údaje (č. 6 (1) pís. f GDPR).

Údaje shromážděné na základě uvedených cookies se před analýzou anonymizují. Cookies a v nich uložené informace můžete kdykoli deaktivovat nebo vymazat (srov. 4.2.4)

4.2.3 Cílené a reklamní cookies

Cílené a reklamní cookies se používají pro uzpůsobení reklamy cíleně vám a vašim zájmům. Slouží i k omezení četnosti reklamních oznámení, které vidíte, měření účinnosti reklamních kampaní a porozumění chování osob po shlédnutí nějakého oznámení. Reklamní sítě umístí cookies obvykle se souhlasem provozovatele internetových stránek (tzn. v tomto případě naším) na jeho stránkách. Poznají, že uživatel navštíví internetovou stránku, a tuto informaci předají jiné firmě, např. reklamní společnosti, nebo podle toho samy odpovídajícím způsobem reklamu upraví. Často jsou spojeny s funkčností internetové stránky, kterou uvedená firma dává k dispozici. My podobné cookies používáme proto, abychom navázali spojení se sociálními sítěmi, které pak mohou dále používat informace o vaší návštěvě, a upravovat reklamu na jiných internetových stránkách cíleně pro vás. Informace o vaší návštěvě dáváme k dispozici také reklamním sítím, které používáme, aby vám mohly později předkládat reklamu přesně odpovídající vašemu chování při vyhledávání tak, aby vás pokud možno opravdu zajímala. Dojde-li později ke koupi nějakého produktu, předá se informace o této skutečnosti případně uvedené reklamní síti.

Navíc do svých internetových stránek začleňujeme cookies, které naším jménem používá dodavatel služeb, a s jejichž pomocí můžeme odvodit, které produkty jste si již prohlíželi, abychom vám mohli navrhovat podobné produkty.

Právním podkladem pro zpracování je váš souhlas v rámci banneru o cookies, který se ukazuje, když otevřete naši internetovou stránku (č. 6 (1) pís. a GDPR).

Cookies a v nich ukládané informace můžete kdykoli deaktivovat nebo smazat (viz k tomu níže uvedené informace).

4.3 Seznam funkčních cookies, analýzních cookies a marketingových cookies

Zde máte přístup k seznamu cookies, které používáme, a poskytovatelům, kteří získávají vaše osobní údaje pomocí cookies, a také k době, po kterou jsou cookies uloženy.

Zde získáte více informací o jednotlivých poskytovatelích a cookies. Pokud byste raději raději od nás dostali více informací o těchto cookies, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených v části 8.

4.4 Jak můžem udělit nebo zrušit svý souhlas s použitím cookies?

Když navštívíte náš web poprvé, na naší domovské stránce se zobrazí oznámení o ochraně osobních údajů s textem souhlasu týkajícím se volitelných cookies. Kliknutím na „VYBRAT VŠE“ na domovské stránce nebo na jednotlivé kategorie (funkční, analytické a marketingové cookies) v nabídce „NASTAVENÍ COOKIE“ udělujete souhlas s použitím těchto cookies. Toto nastavení můžete kdykoli upravit a upravit v nastavení souborů cookie, ke kterým máte přístup na webových stránkách pomocí níže uvedeného odkazu.

Můžete také zabránit použití všech souborů cookie odpovídajícím způsobem změnit nastavení prohlížeče týkající se souborů cookie. Upozorňujeme vás však, že v tomto případě bude omezena funkčnost našich webových stránek, pokud budou blokovány také technicky požadované soubory cookie. Nakonec si můžete přečíst další informace o souborech cookie a jednotlivých poskytovatelích na webových stránkách, jako je www.youronlinechoices.com, kde máte možnost odmítnout online marketing založený na využití pomocí konkrétních nástrojů nebo všech dostupných nástrojů.

 

5. Propojení

U internetových stránek a služeb třetích osob, např. u kanálů sociálních médií jako je Facebook, Twitter nebo Youtube, používáme propojování našich internetových stránek s jinými internetovými prezentacemi. Za zpracování údajů u podobných jiných poskytovatelů služeb na jejich internetových stránkách zodpovídá výhradně tato třetí osoba a platí její Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

6. Bezpečnost

My, stejně jako naši dodavatelé služeb, podnikáme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili vaše osobní údaje, které zpravujeme, proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, narušení nebo proti zásahu neoprávněných osob. Své zpracování údajů a bezpečnostní opatření průběžně zlepšujeme podle stavu vývoje technologií.

Při přenosu vašich osobních údajů na nás se provádí kódování pomocí Secure Socket Layer (SSL). Osobní údaje, které si vyměňujete s námi nebo jinými zúčastněnými firmami, se přenášejí zásadně zakódovaným spojením, které odpovídá aktuálnímu stavu techniky.

Naši spolupracovníci a v našem jméně jednající dodavatelé služeb jsou samozřejmě vázáni důvěrností.

 

7. Vaše právo na informace, opravu, zablokování a vymazání

Každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme, má v zásadě (tzn. v závislosti na jednotlivých předpokladech) níže uvedená práva:

  • Máte-li otázky týkající se toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme vám rádi kdykoli zdarma informace o údajích, které jsme si k vaší osobě uložili (č. 15 GDPR).
  • Máte právo na opravu nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů (č. 16 GDPR).
  • Máte právo na zablokování / omezení zpracování nebo vymazání vašich osobních údajů, které již nejsou potřebné, nebo které jsme uložili na základě zákonných povinností (č. 17, 18 GDPR).
  • Jestliže jste nám dali k dispozici údaje na základě souhlasu nebo na základě smlouvy mezi námi a vámi, máte právo na přenos údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu (čl. 20 GDPR).
  • Máte právo se kdykoli odvolat proti zpracování vašich údajů pro přímou reklamu (čl. 21 odst. 2 a 3 GDPR).
  • Máte právo vznést námitku kvůli zpracování na základě oprávněného zájmu a my potom musíme předložit naše nutné důvody (čl. 21 odst. 1 GDPR). Výše jsme upozornili na to, kdy toto právo vzniká.
  • Pokud jste udělili souhlas ke zpracování údajů, můžete jej kdykoli odvolat s platností do budoucna, tzn. oprávněnost zpracování údajů až do okamžiku odvolání zůstává nedotčena. Poté, co odvoláte souhlas, nemůžete případně dále využívat našich služeb.

S vaší žádostí se prosím obraťte písemně (heslo: Ochrana osobních údajů) nebo e-mailem na kontaktní údaje uvedené v odstavci 8. Vyhrazujeme si právo přezkoumat vaši identitu, aby se s vašimi osobními údaji neseznámily neoprávněné osoby.

Navíc máte právo podat stížnost u úřadu dohlížejícího nad ochranou údajů.

 

8. Kontaktní údaje

Se všemi dotazy týkajícími se tématu ochrany osobních údajů se prosím obracejte na níže uvedený kontakt:

TRIAPILA GmbH
Torgauer Straße 231
04347 Leipzig
Kontakt: Dr. Thomas Häring

E-mail:datenschutz@wardow.com

9. Změny

Čas od času je nutné upravit obsah předkládaného Prohlášení o ochraně údajů. Vyhrazujeme si proto právo je kdykoli změnit. Změněnou verzi Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme vždy na tomto místě. Když nás navštívíte znovu, měli byste si proto Prohlášení o ochraně osobních údajů znovu přečíst.

Stav Říjen 2020

Přejít nahoru