Dataskydd

I denna integritetspolicy vill Wardow GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, telefon: +49 (0)331 58291300, e-post: service@wardow.com (härefter "vi", "oss") informera dig om hur vi hanterar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats och använder vår webbutik.

 

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Personuppgifter är alla uppgifter om en viss person eller om en identifierbar fysisk person som du delger oss eller som skapas resp. samlas in av oss. De består bl.a. av:

Registreringsuppgifter: När du beställer varor i vår webbutik kan du registrera dig och skapa ett kundkonto. Inom ramen för din registrering måste du ange namn och kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress) och välja ett personligt lösenord.

Beställningsuppgifter i webbutiken: När du beställer varor i vår webbutik (via ditt kundkonto eller som gäst) bearbetas de uppgifter som du har angett och nödvändiga innehållsuppgifter om dig (i synnerhet leveransadress och betalningsuppgifter) samt de uppgifter som vi ställt till ditt förfogande. Dessutom samlar vi in uppgifter om tiden, omfattningen samt eventuellt platsen för din beställning.

Andra innehållsuppgifter: När du använder andra tjänster på vår webbplats, t.ex. använder formulär, nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller lägger upp en bloggpost, används de uppgifter som du har angett och nödvändiga innehållsuppgifter om dig samt de uppgifter som vi ställt till ditt förfogande.

Användaruppgifter: Vi skapar användarprofiler med en pseudonym som rör din användning av vår webbplats. Med hjälp av dessa kan vi se hur vår webbplats används.

Serverloggdata: När du använder våra webbplatser sparas data om detta (t.ex. datum och klockslag för ditt besök, öppnade sidor och hämtade filer, typ och version av webbläsare som du använder, typ och operativsystem för den slutenhet som du använder samt din IP-adress) temporärt i en protokollfil på våra servrar.

 

2. Vartill, på vilken rättsligt grund och hur länge hanterar vi dina personuppgifter?

2.1 Ditt kundkonto

När du registrerar dig för ett personligt kundkonto använder vi registreringsuppgifterna för att skapa och hantera ditt kundkonto samt för att genomföra framtida beställningar. Som registrerad kund har du (med hjälp av din e-postadress och det lösenord du valt) tillgång till ditt personliga kundkonto, där du bl.a. kan se din orderhistorik och spara och ändra dina personliga inställningar (t.ex. inställningar för lösenord, nyhetsbrev, fakturor och leverans).

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 (1) f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), att tillhandahålla den ovan beskrivna tjänsten ”Kundkonto” resp. slutföra ett användningsavtal med dig (artikel 6 (1) b GDPR).

Dessa uppgifter raderas när registreringen på vår webbplats resp. när kundkontot sägs upp eller ändras.

Du kan bestrida en behandling av dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) f i GDPR. Principiellt kan vi i så fall bevisa att det finns tvingande skäl för bearbetningen, så att denna kan fortsättas. För användningen av ett kundkonto kommer vi dock inte att göra detta och följande gäller då: Kundkontot måste då raderas och du har inte längre tillgång till det. Observera att vi eventuellt sparar uppgifter om beställningar som visas på ditt kundkonto längre (se 2.2rörande detta).

2.2 Dina beställningar

Vi behandlar dina beställningsuppgifter (t.ex. namn, postadress, e-postadress, leveranssätt och andra beställningsuppgifter) för att genomföra beställningen och för leverans av de beställda varorna. Beroende på vilket betalsätt du har valt bearbetar dessutom antingen vi själva eller betalleverantörer som verkar i vårt uppdrag (se siffran 3.2.1) de betalningsuppgifter som krävs i förhållande till betalsättet. Vi sparar t.ex. själva IBAN och BIC, betalleverantörer sparar ditt kreditkortsnummer, Paypal-kontouppgifter etc.

Rättslig grund för bearbetningen är ingånget köpavtal och uppfyllelsen av detta gällande den beställda varan, artikel 6 (1) b i GDPR.

Dessa uppgifter raderas när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla avtalet (inklusive kundtjänst och garanti), såvida vi inte är skyldiga att spara dem enligt lag, t.ex. av handels- eller skatterättsliga lagringsskäl.

2.3 Dina förfrågningar

Om du gör en förfrågan till oss via ett kontaktformulär, per e-post eller via en servicetelefon behandlar vi de uppgifter som du då har angett för att kunna svara på din förfrågan samt IP-adress och datum/klockslag för förfrågan för att undvika att kontaktformuläret missbrukas.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse enligt artikel 6 (1) f i GDPR att tillhandahålla den ovan beskrivna tjänsten ”Förfrågningar” åt dig. Om din förfrågan syftar till att påbörja eller slutföra (inklusive kundtjänst eller garanti) ett avtal är även detta rättslig grund för bearbetningen enligt artikel 6 (1) b i GDPR.

Du kan bestrida en bearbetning av dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) f i GDPR. Om vi kan visa på tvingande skäl för bearbetningen kan vi fortsätta bearbetningen. En fortsatt hantering kan i synnerhet behövas för att kunna bevisa tidigare kommunikation med dig och förfrågningar som vi fått från dig. Om det inte finns några sådana tvingande skäl kommer vi att avsluta kommunikationen med dig och radera uppgifter som redan samlats in.

Dessa uppgifter raderas när vår kommunikation med dig har avslutats, dvs. när det aktuella sakförhållandet slutgiltigt har utretts och det inte finns några andra berättigade intressen för lagringen resp. inga fler lagstadgade skyldigheter för lagringen.

2.4 Tävlingar

Om du deltar i en av våra tävlingar använder vi dina uppgifter (t.ex. namn, e-postadress) för att genomföra tävlingen, i synnerhet även för att kunna informera om du har vunnit och skicka dig en eventuell vinst.

Rättslig grund för bearbetningen är ditt beviljade samtycke när du deltog i tävlingen (artikel 6 (1) a i GDPR). Dina uppgifter raderas när respektive tävling har avslutats och vinsterna har delats ut. En ytterligare användning av dina uppgifter för andra syften, t.ex. för reklam, sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke till det.

2.5 Reklam och produktutveckling (nyhetsbrev etc.), rätten att göra invändningar

Vi skulle även vilja använda de uppgifter som du ändå har angett eller de uppgifter som vi har erhållit i samband med att du använder webbsidorna för att informera dig om våra produkter och tjänster rörande vårt sortiment (”Wardow-prestationer”) (reklam) eller för att förbättra våra erbjudanden och tjänster (produktutveckling).

På vår webbplats kan du prenumerera på ett kostnadsfritt nyhetsbrev. När du gör det hanteras de uppgifter vi fick vid registreringen (de uppgifter som är markerade som obligatoriska fält är nödvändiga för att få nyhetsbrevet, uppgifter som är markerade som frivilliga syftar bara till att få ett mer personligt tilltal och för att välja ut vilken information som visas).

Per e-post kontaktar vi dig med information, erbjudanden och kampanjer för Wardow-prestationer som är personligt anpassad till dig och dina intressen resp. användning, antingen utifrån ditt uttryckliga samtycke eller – om du köper liknande varor eller tjänster hos oss och i samband med det anger din e-postadress – även utan ett särskilt samtycke. I samband med detta behandlar vi uppgifter om dina användningsmönster efter att vi har skickat e-post till dig (t.ex. ditt klickbeteende).

Per telefon kontaktar vi dig endast efter ditt uttryckliga samtycke med information, erbjudanden och kampanjer för Wardow-prestationer som är personligt anpassade till dig och dina intressen resp. användning.

Med skriftlig reklam per post kan vi även kontakta dig utan samtycke, eventuellt i lagstadgat tillåten omfattning för Wardow-prestationer.

Du kan när som helst undanbe dig all eller en delvis användning av dina personuppgifter för syften som rör reklam och produktutveckling samt den kontakt som följer av detta i en viss form eller återkalla eventuella samtycken du gett. Använd de funktioner (t.ex. avregistreringsfunktionen i nyhetsbrevet) som redan finns tillgängliga för dig eller skicka ett skriftligt meddelande (ämne: dataskydd) eller ett mejl till de kontaktuppgifter som anges under siffra 8.

Rättslig grund för bearbetningen är ditt samtycke (artikel 6 (1) a i GDPR) och vårt berättigade intresse (artikel 6 (1) f i GDPR), eventuellt i samband med § 7 stycke 3 i tyska lagen om illojal konkurrens, UWG.

Vi raderar dessa uppgifter efter din invändning resp. eventuella efter ditt återkallande erhållna samtycken eller i övrigt senast efter att användningen avslutats resp. sparas enbart i aggregerad, anonymiserad form. Om det är nödvändigt kommer vi att spara uppgiften om din invändning för att förhindra att du kontaktas i fortsättningen.

2.6 För att tillhandahålla webbplatsen och tjänsterna

Bearbetningen av serverloggdata krävs av tekniska skäl för att kunna tillhandahålla webbplatserna och tjänsterna och därefter för att säkerställa systemsäkerheten.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse att tillhandahålla webbplatsen med våra tjänster (artikel 6 (1) f i GDPR). Bearbetningen är nödvändig för att kunna använda vår webbplats och det finns ingen rätt att göra invändningar.

Dessa data raderas senast efter 12 dagar.

Serverloggdata analyseras därefter möjligen i anonymiserad form för statistiska ändamål och för att förbättra kvaliteten på vår internetnärvaro. En koppling mellan serverloggdata och dina personuppgifter eller en sammanställning av serverloggdata med andra personrelaterade datakällor görs inte.

 

3. Vidarebefordran av data

3.1 Vidarebefordran av data till registerföraren

Vi använder delvis tjänsteleverantörer med beaktande av lagstadgade krav i registerförande syfte, dvs. på basis av ett avtal på uppdrag av oss, efter våra anvisningar och under vår kontroll.

  • Registerförare är i synnerhettekniska tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla webbplatsen, t.ex. tjänsteleverantörer för underhåll av programvara, datacentralstjänster och webbhotelltjänster.
  • tekniska tjänsteleverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla funktioner, t.ex. tekniskt nödvändiga cookies.
  • tjänsteleverantörer för praktiskt genomförande av reklam och marknadsföring, t.ex. tjänsteleverantörer för utskick av e-post och analyscookies.

I dessa fall ansvarar vi för datahanteringen. Vidarebefordran och hantering av personuppgifter till resp. av våra registerförare vilar på den rättsliga grund som databearbetningen tillåter i respektive fall. En särskild rättslig grund behövs inte.

3.2 Uppgiftsutlämning till tredje part

Vi lämnar delvis även ut dina uppgifter till tredje part, dvs. till partner som vi samarbetar med utanför en registerföring. Sådana partner tillhandahåller sina tjänster på eget ansvar; om dina uppgifter hanteras av partner gäller endast deras integritetspolicy.

3.2.1 Betalleverantörer

För att genomföra dina beställningar vidarebefordrar vi betaluppgifter till betalleverantörer som hanterar de betalningstransaktioner som är knutna till beställningarna. Till dessa hör i synnerhet PayPal och ditt kreditinstitut. Rättslig grund för vidarebefordran är verkställandet av kontraktet med dig, artikel 6 (1) b i GDPR.

För att kunna erbjuda dig de olika betalningsmetoderna med vår partner Klarna kan det hända att vi överför dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, till vilken vi överlåter vår fordran på köpeskillingen mot dig. Detta kan göra det möjligt för Klarna att använda kredit- och identifieringskontroller och interna analyser för att bedöma om du är berättigad till det betalningsalternativ som erbjuds via Klarna och för att anpassa det till dina behov. Din personliga information kommer att behandlas av Klarna i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och enligt vad som anges i Klarnas integritetspolicy. Den rättsliga grunden för överföringen är det samtycke som du uttryckligen har gett i samband med beställningen (artikel 6.1 a i DSGVO).

3.2.2 Konsumentskydd/omdömen

Trustpilot

Du har möjlighet att betygsätta vårt företag på Trustpilot A/S, Trommesalen 5, 3. sal, 1614 København, Denmark samt ditt köp från oss. Dessa utvärderingar är frivilliga och resultaten kommer att publiceras på https://www.trustpilot.com/ under en pseudonym som du själv väljer. Om du skickar in en recension vill vi tacka dig på förhand, eftersom all feedback hjälper oss att förbättra vår service ytterligare. Genom att skicka in en recension av vårt företag godkänner du att vi får publicera din recension på Trustpilot och på våra webbplatser. Trustpilots villkor och bestämmelser om dataskydd, som publiceras på https://se.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms och https://se.legal.trustpilot.com/for-reviewers/terms-of-use-for-consumers, gäller. Som en del av ditt frivilliga deltagande i utvärderingen via leverantören Trustpilot kommer vi att vidarebefordra din e-postadress, ditt för- och efternamn samt internt bokningsnummer till företaget Trustpilot.

3.2.3 Översändning av uppgifter till transportföretag

I syfte att kunna leverera beställda varor samarbetar vi med logistikföretag/transportföretag: Följande uppgifter kan komma att översändas till dessa företag i syfte att möjliggöra leveransen av de beställda varorna resp. för avisering av leveransen: förnamn, efternamn, postadress samt ev. e-postadress och ev. telefonnummer. Uppgiftsbehandlingens rättsliga grund är GDPR artikel 6.1 b).

3.2.4 Sociala nätverk

Om du vill dela en av våra webbplatser på ett socialt nätverk (t.ex. Facebook eller Twitter) och klickar på en av våra ”Sprid på”-knappar, skickas denna information till det sociala nätverket. Det förutsätter att du är inloggad på det sociala nätverket. Rättslig grund för överföringen är vårt berättigade intresse att kunna erbjuda dig möjligheten att ”sprida” informationen, se artikel 6 (1) f i GDPR.

 

4. Cookies och webbanalys

4.1 Vad är cookies?

För att våra webbplatser ska vara så användarvänliga som möjligt och för att göra vår reklam ännu mer relevant för besökarna, använder vi och våra partner så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler som sparas på en besökares hårddisk. Med dem är det tillåtet att samla in information under en viss tid och att identifiera besökarens dator. Det görs dels genom att använda så kallade spårningspixlar som inte sparas på besökarens hårddisk men som precis som en cookie kan hjälpa till med att identifiera datorn. Härefter avses med begreppet ”cookie” både cookies i tekniskt avseende och spårningspixlar samt liknande tekniska metoder.

Om du besöker våra webbplatser för första gången visas på din startsida informationen om dataskydd med texten om samtycke till cookies. Om du sedan fortsätter använda webbplatserna och inte undanber dig användning av cookies, sparas ditt samtycke i din webbläsare så att vi inte behöver visa denna information på varje ny sida. Om denna information saknas i din webbläsare (t.ex. om du tar bort webbhistoriken) visas den nästa gång du besöker våra webbplatser.

4.2 Vilka cookies använder vi och på vilken rättslig grund och hur länge använder vi dem?

På våra webbplatser använder vi tre cookieskategorier: (1) Tekniskt nödvändiga cookies. Utan dem begränsas våra webbplatsers funktion. (2) frivilliga analyscookies och (3) frivilliga targeting- resp. annonscookies:

4.2.1 Tekniskt nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna surfa runt på våra webbsidor och använda funktionerna där. De sparar t.ex. vilka produkter du har lagt i din varukorg eller hur din beställning fortskrider eller så gör de att du enkelt kan söka efter återförsäljare där du kan köpa våra produkter (t.ex. genom att visa en karta över din omgivning). Dessa cookies samlar inte in någon information om dig som ska användas i marknadsföringssyften eller sparar inte heller var någonstans på nätet du har surfat. Om du avaktiverar denna cookiekategori begränsas funktionerna på alla eller delar av webbsidorna.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse (artikel 6 (1) f i GDPR).

Dessa cookies är sessionsspecifika och löper ut efter ditt besök på webbplatsen (sessionen).

4.2.2 analyscookies/google analytics

Analyscookies registrerar information om hur besökarna generellt använder en webbsida, t.ex. vilka sidor de öppnar oftast och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in uppgifter med vars hjälp besökarna kan identifieras. Alla uppgifter som samlats in med hjälp av dessa cookies syftar enbart till att förstå och förbättra funktionerna och servicen på webbsidan.

För analys av våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. Den information som skapats genom att använda Google Analytics om din användning av webbplatsen skickas till en server hos Google i USA och sparas där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats kommer dock din IP-adress dessförinnan att kortas av Google inom medlemsstater i EU eller i andra avtalsländer inom ramen för avtalet för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en server hos Google i USA och kortas där. Den IP-adress som överförts av användarens webbläsare kopplas inte ihop med andra uppgifter från Google.

Google använder denna information på uppdrag av oss för att utvärdera användarens användning av våra webberbjudanden i syfte att sammanställa rapporter om aktiviteter inom detta webberbjudande och för att skapa fler tjänster åt oss som hänger ihop med användningen av dessa webberbjudanden samt internetanvändningen. I samband med detta kan pseudonymiserade användarprofiler av användarna skapas. Dessa tas fram utifrån de behandlade uppgifterna.

Användarna kan förhindra att cookies sparas genom att göra en motsvarande inställning i webbläsarprogrammet. Användarna kan dessutom förhindra att uppgifter som registreras via cookien och som rör användningen av webberbjudandena skickas till Google samt att dessa uppgifter bearbetas av Google; detta genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns under följande länk http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Rättslig grund för bearbetningen är vårt berättigade intresse eftersom vi endast använder pseudonymiserade resp. anonymiserade uppgifter (artikel 6 (1) f i GDPR).

De uppgifter som samlats in utifrån dessa cookies anonymiseras före analysen. Du kan när som helst avaktivera resp. radera cookies och den information som sparats i dem.

4.2.3 Targeting- och annonscookies

Targeting- och annonscookies används för att på ett mer målinriktat sätt avpassa annonser efter dig och dina intressen. De syftar även till att begränsa hur ofta du ser samma annons, att mäta hur effektiv en reklamkampanj är och att förstå personernas beteende efter att de har sett en annons. Dessa cookies placeras normalt ut av reklamnätverk med samtycke från webbsidans operatör (dvs. i detta fall av oss) på deras sidor. De identifierar att en användare har besökt en webbsida och vidarebefordrar denna information till andra, t.ex. till företag som sysslar med reklam, eller anpassar reklamen själv till den. Ofta är de knutna till en funktion på webbplatsen som tillhandahålls av detta företag. Vi använder därför dessa cookies för att skapa en förbindelse till sociala nätverk som sedan kan återanvända informationen om ditt besök för att skräddarsy reklamen på andra webbsidor till dig, och för att ställa information om ditt besök till förfogande för de reklamnätverk som vi använder, så att vi senare, utifrån ditt surfbeteende, kan presentera exakt den reklam som verkligen kan komma att intressera dig. Om du senare köper en produkt kan detta faktum komma att förmedlas till ett sådant reklamnätverk.

Dessutom infogar vi på vår webbplats även cookies som infogas av tjänsteleverantörer på uppdrag av oss och med vars hjälp vi kan förstå vilka av våra produkter som du redan har tittat på så att vi kan föreslå dig liknande produkter.

Rättslig grund för bearbetningen är ditt samtycke inom ramen för den cookieruta som visas när du går inpå vår webbsida (artikel 6 (1) a i GDPR).

Du kan när som helst avaktivera resp. radera cookies och den information som sparats i dem (se informationen nedan).

4.3 Lista över funktionella cookies; analys- och marknadsföringscookies

Här kan du hämta listan på de cookies som vi använder och de leverantörer som med hjälp av cookies får personaliserade uppgifter om dig samt dessa cookies varaktighet.

I listan kan du hitta mer information om de enskilda leverantörerna och cookies.

Om du istället skulle vilja få mer information om dessa cookies av oss, vänligen använd kontaktuppgifterna under siffra 8.

4.4 Hur kann jag ge eller återkalla mitt samtycke till cookies?

Om du besöker vår webbplats för första gången visas information om dataskydd på din ingångssida och en text om samtycke till valfria cookies. Genom att klicka på "Välj alla" på ingångssidan eller i de enskilda kategorierna (funktionella cookies, analys- och marknadsföringscookies) under ”Cookieinställningar" i menyn, samtycker du till att dessa cookies används. Du kan när som helst ändra och rätta dessa inställningar i cookieinställningarna som du når genom att klicka på länken nedan på webbplatsen.

Du kan förhindra andvändning av alla cookies genom att göra motsvarande inställningar för cookies i din webbläsare. Vi ber dig dock observera att de olika funktionerna på våra webbplatser kommer att begränsas, ifall även tekniskt nödvändiga cookies blockeras. Slutligen kan du t.ex. läsa mer om cookies och de enskilda leverantörerna på webbplatsen www.youronlinechoices.com. Där har du även möjlighet att invända mot användningsbaserad onlinereklam via enskilda eller alla verktyg.

 

5. Länkning

Vi använder länkning till andra internetsidor från oss för tredje parts webbplatser, t.ex. på sociala mediekanaler som Facebook, Twitter eller Youtube. För databearbetning av sådana andra tjänsteleverantörer på deras webbsidor ansvarar enbart denna tredje part och det är deras integritetspolicy som gäller.

 

6. Säkerhet

Vi och våra tjänsteleverantörer vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de av dina personuppgifter som vi hanterar mot slumpmässig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot åtkomst av obehöriga personer. Vår databearbetning och våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande så att de följer den tekniska utvecklingen.

Vid överföringen av dina personuppgifter till oss görs en kryptering via Secure Socket Layer (SSL). Personuppgifter som utbyts mellan dig och oss eller andra deltagande företag överförs alltid via krypterade förbindelser som motsvarar den aktuella tekniska nivån.

Våra medarbetare och de leverantörer som fått i uppdrag att utföra tjänsterna har naturligtvis tystnadsplikt.

 

7. Din rätt till information, korrigering, spärrning eller borttagning

Alla fysiska personer vars personuppgifter vi hanterar har principiellt (dvs. beroende på de rådande förutsättningarna) följande rättigheter gentemot oss:

  • Om du har några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter informerar vi dig gärna när som helst och kostnadsfritt om uppgifter som sparats om din person (artikel 15 i GDPR).
  • Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter och att komplettera ofullständiga uppgifter (artikel 16 i GDPR).
  • Du har rätt att spärra/begränsa bearbetningen eller radera personuppgifter som inte längre behövs eller som sparats på grund av lagstadgade skyldigheter (artikel 17, 18 i GDPR).
  • Du har rätt att överföra uppgifterna i ett strukturerat, vanligt format som kan läsas av en dator, om du har delgett oss uppgifterna på grund av ett samtycke eller på grund av ett avtal mellan oss och dig (artikel 20 i GDPR).
  • Du har alltid rätt att göra invändningar mot att dina uppgifter används för direktreklam (artikel 21 stycke 2 och 3 i GDPR).
  • Du har rätt att göra invändningar vid en bearbetning utifrån ett berättigat intresse, där vi dock kan redogöra för våra tvingande skäl för detta (artikel 21 stycke 1 i GDPR). Vi har visat ovan när du har denna rätt.
  • Om du har gett ditt samtycke till att uppgifter behandlas kan du när som helst återkalla detta med verkan framåt i tiden, dvs. databehandlingens lagenlighet fram till tidpunkten för återkallandet berörs inte. När du har gjort ett återkallande av ett samtycke kan du eventuellt inte använda våra tjänster längre.

Angående ditt ärende kan du skriva ett brev (ämne: dataskydd) eller skicka ett mejl till de kontaktuppgifter som anges under siffra 8. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera din identitet så att dina personuppgifter inte sprids till obehöriga personer.

Dessutom har du rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

 

8. Kontakt

Vänligen kontakta för alla frågor kring ämnet för dataskydd:

TRIAPILA GmbH
Torgauer Straße 231
04347 Leipzig
Kontakt: Dr. Thomas Häring

E-post: datenschutz@wardow.com

9. Ändringar

Då och då måste vi anpassa innehållet i den föreliggande integritetspolicyn. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra denna. Vi offentliggör även den ändrade versionen av integritetspolicyn på denna plats. Om du besöker oss igen bör du därför läsa igenom integritetspolicyn igen.

 

Version Oktober 2020

Upp