Wskazówki dotyczące ochrony danych dla WARDOW GmbH

W niniejszych wskazówkach dotyczzących ochrony danych Wardow GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, Telefon: +49 (0)331 58291300, E-mail: service@wardow.com (dalej „my”, „nas”) chciałaby poinformować, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej lub podczas korzystania z naszego sklepu online.

 

1. Jakie dane osobowe od Ciebie zbieramy?

Dane osobowe to wszystkie informacje o konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, które nam podajesz lub które powstają u nas lub są przez nas zbierane. Są to np:

Dane rejestrowe: Jeśli zamówisz towary za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, możesz się zarejestrować i otworzyć konto klienta. W ramach Twojej rejestracji będziesz musiał podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu, adres e-mail) i ustawić osobiste hasło.

Dane zamówienia w sklepie internetowym: Jeśli zamówisz towary za pośrednictwem naszego sklepu internetowego (za pośrednictwem konta klienta lub jako gość), dane wskazane przez Ciebie i dane treściowe na Twój temat (w szczególności adresy dostawy i dane dotyczzące płatności) oraz informacje przekazane przez nas Tobie zostanzą przetworzone. Ponadto zbieramy informacje o czasie, zakresie i, jeśli to konieczne, miejscu Twojego zamówienia.

Inne dane treściowe: Podczas korzystania z innych usług na naszej stronie internetowej, takich jak korzystanie z formularzy, biuletynów, udział w loteriach lub publikowanie postów na blogu przetwarzane będzą dane treściowe, wprowadzane przez Ciebie i dotyczzące Twojej osoby oraz informacje dostarczone przez nas Tobie.

Dane użytkowe: W odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej używamy profili użytkowników pod pseudonimem, za pomocą których możemy zrozumieć, w jaki sposób użytkowana jest nasza strona internetowa.

Serwer danych dziennika: podczas korzystania z naszych stron internetowych dane na naszych serwerach (takie jak data i godzina Twojej wizyty, przeglądane strony i żądane pliki, rodzaj i wersja używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, typ i system operacyjny używanego przez Ciebie urządzenia końcowego oraz Twój adres IP) będzą tymczasowo przechowywane w pliku protokołu.

 

2. Po co, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

2.1 Twoje konto klienta

Kiedy rejestrujesz się na konto osobiste klienta, przetwarzamy dane rejestracyjne, aby skonfigurować i zarządzać Twoim kontem klienta oraz przetwarzać przyszłe zamówienia. Jako zarejestrowany klient masz dostęp do osobistego konta klienta (używając swojego adresu e-mail i hasła, które sam wybrałeś), w którym możesz m.in. przeglądać historię zamówień, zapisywać i zmieniać swoje ustawienia osobiste (np. ustawienia hasła, ustawienia biuletynu, ustawienia rozliczeń i dostawy).

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO, w celu świadczenia opisanej powyżej usługi „Konto klienta” lub wykonania zawartej z Tobą umowy użytkowania (art. 6 (1) lit. (b) RODO).

Dane te zostaną usunięte, gdy rejestracja na naszej stronie internetowej lub koncie klienta zostanie anulowana lub zmodyfikowana.

Możesz odmówić przetwarzania swoich danych na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO. Możemy następnie w zasadzie udowodnić istotne powody przetwarzania w celu jego kontynuacji. Nie zrobimy tego jednak w przypadku korzystania z konta klienta, obowizązujzą tu następujzące zasady: Konto klienta musi zostać wtedy usunięte i nie będzie już dla Ciebie dostępne. Należy pamiętać, że możemy dłużej przechowywać dane o zamówieniach zapisanych na Twoim koncie klienta (patrz 2.2).

2.2 Twoje zamówienia

Przetwarzamy Twoje dane zamówienia (takie jak nazwa, adres, adres e-mail, sposoby dostawy i inne informacje o zamówieniu) w celu przetworzenia zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru. Ponadto, w zależności od wybranej metody płatności, my lub nasi dostawcy usług płatniczych (patrz 3.2.1) przetwarzamy informacje o płatnościach wymagane przez metodę płatności; na przykład sami przechowujemy numery IBAN i BIC, dostawcy usług płatniczych przechowujzą Twój numer karty kredytowej, dane konta PayPal itp.

Podstawzą prawnzą przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy kupna zamówionego towaru, art. 6 (1) lit. b RODO.

Dane te zostanzą usunięte, jeśli nie będzą już potrzebne do wykonania umowy (w tym obsługi klienta i gwarancji), chyba że prawo wymaga przechowywania danych, np. ze względu na handlowy lub podatkowy obowizązek przechowywania.

2.3 Twoje zapytanie

Jeśli skierujesz do nas zapytania za pomoczą formularza kontaktowego, e-maila lub za pośrednictwem telefonu serwisowego, przetworzymy dostarczone przez Ciebie informacje w odpowiedzi na Twoje żządanie oraz adres IP i datę/czas zapytania, aby uniknząć niewłaściwego użycia formularza kontaktowego.

Podstawzą prawnzą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) lit. f RODO, w celu świadczenia opisanej powyżej usługi „Zapytania”. Jeśli Twoje zapytanie dotyczy rozpoczęcia lub wykonania (w tym obsługa klienta lub gwarancja) umowy, dodatkowzą podstawzą prawnzą do przetwarzania jest art. 6 (1) lit. b RODO.

Możesz odmówić przetwarzania swoich danych na podstawie art. 6 (1) lit. f RODO. Możemy kontynuować przetwarzanie, jeśli dostarczono dowód na konieczne powody przetwarzania. W szczególności może to być konieczne w celu udowodnienia wcześniejszej komunikacji z Tobzą i zapytań. Jeśli nie ma tak istotnych powodów, przestaniemy komunikować się z Tobzą i usuniemy wszelkie dane już zebrane.

Dane te zostanzą usunięte po zakończeniu naszej komunikacji z Tobzą, tj. jeżeli przedmiotowa sprawa została ostatecznie wyjaśniona i nie ma innych uzasadnionych interesów dotyczzących przechowywania lub nie ma dalszych zobowizązań prawnych do ich przechowywania.

2.4 Konkurs

Jeśli bierzesz udział w jednym z naszych konkursów, wykorzystamy Twoje dane (np. nazwa, adres e-mail) do przeprowadzenia konkursu, w szczególności również do informacji i, w razie potrzeby, przesłania nagrody.

Podstawzą prawnzą przetwarzania jest Twoja zgoda udzielona podczas brania udziału w konkursie (art. 6 (1) lit. a RODO). Twoje dane zostanzą usunięte po zakończeniu danego konkursu i rozdaniu wygranych. Dalsze wykorzystanie Twoich danych do innych celów, np. reklama następuje tylko wtedy, gdy udzieliłeś w sposób wyraźny zgody.

2.5 Reklama i rozwój produktu (biuletyn itp.), prawo sprzeciwu

Chcemy również wykorzystać dane wprowadzone lub uzyskane podczas korzystania ze stron internetowych w celu informowania o naszych produktach i usługach zwizązanych z naszym asortymentem („Usługi Wardow”) (reklama) lub w celu ulepszenia naszych ofert i usług (rozwój produktu).

Na naszej stronie możesz zaprenumerować bezpłatny biuletyn. Dane zbierane podczas rejestracji szą przetwarzane (dane wyświetlane jako pola obowizązkowe szą obowizązkowe do otrzymania, dobrowolnie oznaczone dane służzą jedynie bardziej osobistemu kontaktowi i wybraniu wyświetlanych informacji).

Przez e-mail skontaktujemy się z Tobzą w celu przekazania informacji, ofert i korzystnych promocji Wardow osobiście dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań lub korzyści, na podstawie Twojej konkretnej zgody lub – jeśli kupisz u nas podobne towary lub usługi i pozostawisz przy tym swój adres e-mail – nawet bez oddzielnej zgody. Przetwarzamy przy tym dane dotyczzące zachowania użytkowania po wysłaniu e-maili (np. zachowanie w zakresie kliknięć).

Przez telefon skontaktujemy się z Tobzą za Twojzą wyraźnzą zgodzą w celu przekazania informacji, ofert i korzystnych promocji na usługi Wardow osobiście dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań lub korzyści.

Przez pisemnzą reklamę pocztowzą skontaktujemy się z Tobzą także bez Twojej wyraźnej zgody, ewentualnie w zakresie dozwolonym przez prawo dla usług Wardow.

Możesz w dowolnym momencie, w całości lub w części, sprzeciwić się wykorzystaniu swoich danych osobowych w celu reklamy i rozwoju produktu oraz w celu nawizązania kontaktu za pośrednictwem określonego formularza lub ewentualnie udzielonzą zgodę wycofać. Proszę użyć odpowiednio przygotowanych dla Ciebie funkcji (np. funkcja rezygnacji z subskrypcji na osobistym koncie klienta) lub wysłać odpowiednizą wiadomość na piśmie (słowo kluczowe: ochrona danych) lub e-mailem na dane kontaktowe określone w punkcie 8.

Podstawzą prawnzą przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 (1) lit. a RODO) i nasze uzasadnione interesy (art. 6 (1) lit. f RODO), ewentualnie w połzączeniu z § 7 ust. 3 UWG (ustawa o ochronie przed nieuczciwzą konkurencjzą).

Dane te zostanzą usunięte przez nas po zgłoszeniu sprzeciwu lub cofnięciu dowolnej zgody lub w inny sposób najpóźniej po zakończeniu użytkowania lub będzą przechowywane wyłzącznie w zagregowanej, anonimowej formie. Jeśli to konieczne, zapiszemy fakt Twojego sprzeciwu, aby uniemożliwić dalsze kontaktowanie się z Tobzą.

2.6 W zakresie udostępniania strony internetowej i świadczenia usług

Przetwarzanie danych dziennika serwera jest wymagane w celu udostępniania stron internetowych i świadczenia usług z przyczyn technicznych, a następnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu.

Podstawzą prawnzą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes w udostępnianiu strony wraz z naszymi usługami (art. 6 (1) lit. f RODO). Przetwarzanie jest obowizązkowe w przypadku korzystania z naszej strony internetowej, nie obowizązuje prawo do sprzeciwu.

Dane te zostanzą usunięte najpóźniej po 12 dniach.

Dane dziennika serwera będzą następnie anonimowo oceniane w celach statystycznych i poprawienia jakości naszej obecności w Internecie. Dane dziennika serwera nie szą powizązane z Twoimi danymi osobowymi lub nie następuje scalanie danych dziennika serwera z innymi osobistymi źródłami danych.

 

3. Przekazanie danych

3.1 Przekazywanie danych do osoby przetwarzajzącej zlecenie

W niektórych przypadkach wyznaczamy usługodawców, przestrzegajząc przy tym wymogów prawnych poprzez przetwarzanie zleceń, tzn. na podstawie umowy w naszym imieniu, zgodnie z naszymi instrukcjami i pod naszzą kontrolzą.

Osobami przetwarzajzącymi zlecenie szą w szczególności

  • usługodawcy techniczni, których używamy do udostępniania strony internetowej, np. usługodawca w zakresie konserwacji oprogramowania, obsługi centrów danych i hostingu;
  • usługodawcy techniczni, których używamy do zapewnienia funkcjonalności, np. technicznie niezbędne pliki cookie;
  • usługodawcy w zakresie praktycznej realizacji reklamy i marketingu, np. usługodawca w zakresie dostarczania poczty e-mail i analizy plików cookie.

W takich przypadkach pozostajemy odpowiedzialni za przetwarzanie danych; przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych do naszych osób przetwarzajzących zlecenie lub przez nich opiera się na podstawie prawnej, która pozwala nam przetwarzać dane. Odrębna podstawa prawna nie jest wymagana.

3.2 Przekazywanie danych osobom trzecim

Częściowo przekazujemy Twoje dane osobom trzecim, tzn. partnerom, z którymi współpracujemy poza przetwarzaniem zlecenia. Tacy partnerzy świadczzą swoje usługi jako własne osoby odpowiedzialne; dla przetwarzania Twoich danych przez partnerów obowizązujzą wyłzącznie ich polityki prywatności.

3.2.1 Usługodawcy usług płatniczych

W celu realizacji Twoich zamówień dostarczamy informacje o płatnościach usługodawcom usług płatniczych, którzy przetwarzajzą transakcje płatnicze zwizązane z zamówieniami. Należzą do nich w szczególności PayPal i Twoja instytucja kredytowa. Podstawzą prawnzą przekazania jest realizacja umowy z Tobzą zawartej, art. 6 (1) lit. b RODO.

W przypadku zakupu na rachunek, przekazujemy również do RatePAY GmbH dane dotyczzące dokonanego przez Ciebie zamówienia, na którzą cedujemy przysługujzące nam przeciwko Tobie roszczenie dotyczzące ceny zakupu. W celu podjęcia decyzji o nabyciu roszczenia, ww. firmy dokonujzą sprawdzenia zdolności kredytowej. Podstawzą prawnzą przekazywania jest Twoja wyraźna zgoda udzielona w ramach procesu składania zamówienia (art. 6 (1) lit. a RODO).

3.2.2 Ochrona kupujzącego/oceny

Trustpilot

Mają Państwo możliwość oceny naszej firmy na stronie Trustpilot A/S, Trommesalen 5, 3. sal, 1614 København, Denmark, jak również dokonanego u nas zakupu. Recenzje te są dobrowolne, a ich wyniki zostaną opublikowane na stronie https://www.trustpilot.com/ pod wybranym przez Ciebie pseudonimem. W przypadku przesłania recenzji, chcielibyśmy z góry podziękować, każda opinia pomaga nam jeszcze bardziej udoskonalić nasze usługi. Przesyłając opinię o naszej firmie, zgadzasz się na to, że możemy opublikować Twoją opinię na Trustpilot i na naszych stronach internetowych. Obowiązują warunki handlowe i postanowienia dotyczące ochrony danych Trustpilot, opublikowane na stronach https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms i https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-terms-and-conditions. W ramach Państwa dobrowolnego udziału w ocenie za pośrednictwem dostawcy Trustpilot, przekażemy Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, jak również wewnętrzny numer rezerwacji firmie Trustpilot.

3.2.3 Przekazanie danych usługodawcy transportowemu

W celu realizacji dostawy zamówionych towarów współpracujemy z usługodawcami logistycznymi / przedsiębiorstwami transportowymi lub partnerami wysyłkowymi: Do tych podmiotów mogą być wysyłane następujące dane w związku z realizacją dostaw towarów lub udzieleniem informacji w tym zakresie: Imię, nazwisko, adres pocztowy, przekazujemy adres e-mail użytkowników i ewentualnie numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera b) RODO.

3.2.4 Sieci społecznościowe

Jeśli chcesz udostępnić jednzą z naszych stron internetowych w sieci społecznościowej (np. Facebook lub Twitter) i klikniesz jeden z przycisków „Udostępnij”, informacje te zostanzą przesłane do sieci społecznościowej. Zakłada się, że jesteś zalogowany do sieci społecznościowej. Podstawzą prawnzą przekazania jest nasz uzasadniony interes w oferowaniu Ci możliwości „Udostępniania”, art. 6 (1) lit. f RODO.

 

4. Pliki cookie i analiza internetowa

4.1 Czym szą pliki cookie?

Aby nasze strony internetowe były jak najbardziej przyjazne dla użytkownika i aby zwiększyć trafność naszych reklam dla odwiedzajzących nasze strony internetowe, my i nasi partnerzy używamy tzw. „cookies”. Pliki cookie to małe pliki, które szą przechowywane na dysku twardym odwiedzajzącego. Pozwalajzą one na przechowywanie informacji przez określony czas i identyfikację komputera odwiedzajzącego. Zdarza się to częściowo również za pomoczą tak zwanych pikseli śledzzących, które nie szą przechowywane na dysku twardym odwiedzajzącego, ale mogzą pomóc w ten sam sposób, co plik cookie w identyfikacji komputera. W dalszej części termin „cookie” obejmuje zarówno pliki cookie w rozumieniu technicznym, jak i pikseli śledzzących i podobnych metod technicznych.

Jeśli odwiedzasz naszzą stronę po raz pierwszy, wskazówka na temat ochrony danych zostanie wyświetlona na stronie wejściowej wraz z tekstem zgody w formie pliku cookie. Jeśli w dalszym cizągu korzystasz z witryny i nie wyrażasz sprzeciwu wobec plików cookie, ta zgoda zostanie zapisana w Twojej przeglządarce, abyśmy nie musieli ponownie wyświetlać tej wskazówki na każdej stronie. Jeśli wskazówki tej nie ma w przeglządarce (np. usuwajząc historię przeglządania), pojawi się ona po ponownym odwiedzeniu naszych stron internetowych.

4.2 Jakie pliki cookie używamy na podstawie jakiej podstawy prawnej i jak długo?

Na naszych stronach internetowych stosujemy trzy kategorie plików cookie: (1) Technicznie niezbędne pliki cookie, bez których funkcjonalność naszych stron internetowych byłaby ograniczona, (2) opcjonalne pliki cookie do analizy oraz (3) opcjonalne pliki cookie do celów śledzenia lub reklamy:

4.2.1 Technicznie niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie szą niezbędne, abyś mógł poruszać się po naszych stronach i korzystać z ich funkcji. Na przykład zapisujzą jakie produkty umieściłeś w koszyku lub postęp procesu zamówienia lub umożliwiajzą łatwe wyszukiwanie handlarzy, u których możesz łatwo kupić nasze produkty (np. wyświetlajząc mapę Twojego otoczenia). Te pliki cookie nie zbierajzą o Tobie informacji, które majzą zostać wykorzystane w celach marketingowych lub nie zapisujzą, w których miejscach byłeś w Internecie. Wyłzączenie tej kategorii plików cookie ograniczyłoby funkcjonalność wszystkich lub części stron internetowych.

Podstawzą prawnzą przetwarzania szą nasze uzasadnione interesy (art. 6 (1) lit. f RODO).

Te pliki cookie szą specyficzne dla sesji i wygasajzą po Twojej wizycie na stronie internetowej (sesja).

4.2.2 Pliki cookie analizy/Google Analytics

Pliki cookie analizy zbierajzą informacje o tym, w jaki sposób odwiedzajzący korzystajzą ze strony internetowej jako całości, na przykład, które strony szą wywoływane najczęściej i czy otrzymujzą komunikaty o błędach ze stron internetowych. Te pliki cookie nie zbierajzą danych, które można wykorzystać do identyfikacji odwiedzajzących. Wszystkie informacje uzyskane za pomoczą tych plików cookie majzą na celu wyłzącznie zrozumienie i ulepszenie funkcjonalności i serwisu strony internetowej.

Celem analizy naszych stron internetowych korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. Informacje generowane przez użytkowanie Google Analytics na temat Twojego korzystania z tej strony internetowej szą przekazywane i przechowywane na serwerze w USA przez Google. Poprzez aktywację funkcji anonimizowania adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie przez Google wcześniej skrócony. Dotyczy to obszaru państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które podpisały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjzątkowych przypadkach na serwer Google w USA dociera cały adres IP, podlega on tam jednak natychmiastowemu skasowaniu. Adres IP, przekazany przez przeglządarkę użytkownika nie ulega połzączeniu z innymi danymi Google.

Google wykorzysta te informacje w naszym imieniu, aby ocenić wykorzystanie naszej oferty online przez użytkowników, sporzządzić raporty dotyczzące działań w ramach tej oferty online i zapewnić nam inne usługi zwizązane z korzystaniem z tej oferty online i korzystaniem z Internetu. W takim przypadku pseudonimowe profile użytkowników mogzą być tworzone z przetworzonych danych.

Użytkownicy mogzą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglządarki; użytkownicy mogzą zablokować zapis danych, wytworzonych przez cookie, a dotyczzących korzystania z oferty online przez Google oraz mogzą zablokować dalsze przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez załadowanie wtyczki, dostępnej pod następujzącym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Podstawzą prawnzą przetwarzania szą nasze uzasadnione interesy, ponieważ wykorzystujemy wyłzącznie dane pseudonimizowane lub anonimizowane (art. 6 (1) lit. f RODO).

Dane zebrane na podstawie tych plików cookie będzą anonimizowane przed analizzą. Pliki cookie i informacje w nich przechowywane mogzą zostać w dowolnym momencie przez Ciebie dezaktywowane lub usunięte.

4.2.3 Pliki cookie śledzenia i reklam

Pliki cookie służzące do śledzenia i reklamowania szą stosowane do dostosowania reklam do Ciebie i Twoich zainteresowań. Ograniczajzą także częstotliwość wyświetlania tej samej reklamy, mierzzą skuteczność kampanii reklamowej i pozwalajzą zrozumieć zachowanie ludzi po obejrzeniu reklamy. Te pliki cookie szą zwykle umieszczane przez sieci reklamowe za zgodzą operatora strony internetowej (tj. w tym przypadku przez nas) na jego stronie. Rozpoznajzą, że użytkownik odwiedził stronę internetowzą i przekazujzą tzą informację innym, np. reklamodawcom lub odpowiednio dostosowujzą do tego reklamę. Często szą one powizązane z funkcjonalnościzą strony internetowej zapewnionzą przez tę firmę. Dlatego używamy tych plików cookie, aby łzączyć się z sieciami społecznościowymi, które następnie mogzą wykorzystywać informacje o Twojej wizycie, aby dopasować reklamy na innych stronach internetowych do Ciebie i dostarczać informacji o Twojej wizycie użytkowanym przez nas sieciom reklamowym, aby później, w oparciu o Twoje zachowanie podczas przeglządania możliwe było wyświetlenie dokładnie tej reklamy, która Cię potencjalnie faktycznie interesuje. Jeśli później dojdzie do zakupu produktu, fakt ten może zostać przekazany do takiej sieci reklamowej.

Ponadto umieszczamy na naszej stronie pliki cookie, które szą umieszczane w naszym imieniu przez usługodawców i za pomoczą których możemy zrozumieć, które z naszych produktów już przeglządałeś, abyśmy mogli zaproponować Ci podobne produkty.

Podstawzą prawnzą przetwarzania jest Twoja zgoda w ramach baneru cookie wyświetlanego na naszej stronie internetowej (art. 6 (1) lit. a RODO).

Pliki cookie i informacje w nich przechowywane mogzą zostać w dowolnym momencie przez Ciebie dezaktywowane lub usunięte (patrz w tym zakresie następujzące informacje).

4.3 Wykaz funkcjonalnych plików cookie, plików cookie do celów analizy i plików cookie marketingowych

W tym miejscu można uzyskać dostęp do listy używanych przez nas plików cookie oraz dostawców, którzy uzyskują Twoje dane osobowe za pomocą tych plików, jak również do okresu, na jaki pliki cookie są przechowywane.

Tam otrzymają Państwo więcej informacji o poszczególnych dostawcach i plikach cookie. Jeśli wolisz otrzymywać od nas więcej informacji na temat tych plików cookie, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 8.

4.4 jak mogę udzielić lub wycofać zgodę na wykorzystanie plików cookie?

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej na naszej stronie głównej zostanie wyświetlona informacja o ochronie prywatności wraz z tekstem zgody dotyczącym opcjonalnych plików cookie. Klikając "WYBIERZ WSZYSTKIE" na stronie głównej lub poszczególnych kategoriach (funkcjonalne, analityczne i marketingowe pliki cookie) w menu "USTAWIENIA Plików Cookie", użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili dostosować i zmodyfikować te ustawienia w ustawieniach dotyczących plików cookie, do których dostęp można uzyskać na stronie internetowej, korzystając z poniższego linku.

Mogą Państwo również uniemożliwić korzystanie z wszystkich plików cookie, zmieniając odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików cookie. Informujemy jednak, że funkcjonalność naszej strony internetowej zostanie w tym przypadku ograniczona, jeśli technicznie wymagane pliki cookie zostaną również zablokowane. Więcej informacji na temat plików cookie i poszczególnych dostawców można znaleźć na stronach internetowych, takich jak www.youronlinechoices.com, na których mają Państwo możliwość odrzucenia marketingu internetowego opartego na użytkowaniu przy użyciu określonych narzędzi lub wszystkich dostępnych narzędzi.

 

5. Powizązanie

Korzystamy z linków do naszych innych stron internetowych na stronach internetowych i w usługach osób trzecich, np. w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy YouTube. Za przetwarzanie danych przez takich innych dostawców usług na ich stronach internetowych odpowiedzialne szą wyłzącznie te osoby trzecie i obowizązuje ich polityka prywatności.

 

6. Bezpieczeństwo

My i nasi usługodawcy stosujemy techniczne i organizacyjne działania bezpieczeństwa majzące na celu ochronę zarzządzanych przez nas danych osobowych przed przypadkowymi lub celowymi manipulacjami, utratzą, zniszczeniem lub też dostępem osób nieuprawnionych. Nasze przetwarzanie danych i nasze działania zabezpieczajzące dane szą na bieżząco usprawniane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Przesyłajząc nam swoje dane osobowe, szyfrowanie odbywa się za pomoczą protokołu Secure Socket Layer (SSL). Dane osobowe wymieniane między Tobzą a nami lub innymi zaangażowanymi firmami zasadniczo zawsze SĄ przekazywane za pośrednictwem zaszyfrowanych połzączeń, które szą zgodne z aktualnym stanem techniki.

Nasi pracownicy i nasi usługodawcy szą oczywiście zobowizązani do zachowania poufności.

 

7. Twoje prawa do informacji, poprawiania, blokowania lub usuwania

Każdej osobie fizycznej, której dane osobowe przetwarzamy, przysługujzą wobec nas zasadniczo następujzące prawa (tj. w zależności od odpowiednich warunków):

  • Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczzące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, z przyjemnościzą udzielimy Ci w dowolnym momencie informacji o przechowywanych na Twój temat danych (art. 15 RODO).
  • Masz prawo do poprawiania niepoprawnych danych i uzupełniania niekompletnych danych (art. 16 RODO).
  • Masz prawo zablokować/ograniczyć przetwarzanie lub usunząć swoje dane osobowe, które nie szą już wymagane lub przechowywane na podstawie zobowizązań prawnych (art. 17, 18 RODO).
  • Masz prawo do przekazywania danych w ustrukturyzowanym, tradycyjnym i czytelnym dla komputera formacie, pod warunkiem, że dostarczyłeś nam dane na podstawie zgody lub na podstawie umowy między nami a Tobzą (art. 20 RODO).
  • W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach bezpośredniej reklamy (art. 21 ust. 2 i 3 RODO).
  • Masz prawo do sprzeciwu w oparciu o przetwarzanie oparte na uzasadnionym interesie, dzięki czemu możemy wyjaśnić nasze przekonujzące powody (art. 21 ust. 1 RODO). Wskazaliśmy powyżej, jeżeli prawo takie przysługuje.
  • Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz jzą odwołać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, tzn. zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu anulowania pozostaje nienaruszona. Po cofnięciu zgody nie możesz dalej korzystać z naszych usług.

Proszę zwrócić się z prośbzą w formie pisemnej (słowo kluczowe: ochrona danych) lub e-mailem na dane kontaktowe określone w punkcie 8. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane osobowe nie były ujawniane osobom nieuprawnionym.

Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych.

 

8. Dane kontaktowe

Skontaktuj się z następujzączą osobzą, aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczzące ochrony danych:

TRIAPILA GmbH
Torgauer Straße 231
04347 Leipzig
Kontakt: Dr. Thomas Häring

E-mail: datenschutz@wardow.com

9. Zmiany

Od czasu do czasu konieczne jest dostosowanie treści niniejszej polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w dowolnym czasie. Opublikujemy zmienionzą wersję polityki prywatności również tutaj. Jeśli odwiedzasz nas ponownie, powinieneś ponownie zapoznać się z politykzą prywatności.

Stan na październik 2020 r.

Do góry