Impressum

wardow.com je nabídka:

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

Telefon: +49 (0)331 58291300
Fax: +49 (0)331 58291301
E-mail: service@wardow.com
Internet: http://www.wardow.com

Bankovní spojení:

Majitel účtu: Wardow GmbH
Banka: Deutsche Bank
Unter den Linden 13-15
10117 Berlin, Deutschland
IBAN: DE26 1007 0024 0135 8340 00
BIC: DEUTDEDBBER

Jednatel společnosti:

Dipl.-Kaufm. Danny Wardow

Zapsáno u Městského soudu Potsdam, HRB25701P
daňové číslo: 051/122/00683
Identifikační číslo pro daň z obratu podle § 27 a Zákona o dani z obratu: DE286488402

Osoba zodpovědná za vlastní obsah wardow.com podle § 55 RStV: Dipl.-Kaufm. Danny Wardow

 

Online řešení sporů podle čl. 14, odst. 1, ODR-VO:

Evropská komise dává k dispozici  platformu pro online řešení sporů (OS),
kterou najdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

Autorské právo / Copyright

Copyright © 2005 - 2024 wardow.com – Kabelky a doplňky online. Všechna práva vyhrazena. Obsah internetových stránek wardow.com podléhá Zákonu o ochraně autorských práv a dalším ochranným zákonům. Právní ochrana platí i vůči databankám a podobným zařízením. Obsah internetových stránek wardow.com nesmí být mimo hranice autorského práva žádným způsobem rozmnožován, zpracováván, měněn nebo zpřístupněn třetím osobám bez písemného svolení wardow.com . Některé části internetových stránek wardow.com krom toho obsahují obrázky, které podléhají autorskému právu třetích osob. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny obchodní značky na internetových stránkách wardow.com chráněny zákonem o ochranných známkách.

 

Záruka

Všechny údaje na internetových stránkách wardow.com byly pečlivě prověřeny. Snažíme se předkládanou nabídku s informacemi neustále rozšiřovat a aktualizovat. Nemůžeme ovšem poskytnout záruku co se týče úplnosti, správnosti a nejnovější aktuálnosti. wardow.com dává poskytnuté informace k dispozici bez jakéhokoli ujištění nebo záruky jakéhokoli druhu, ať již výslovné nebo mlčky sdělené. wardow.com vylučuje jakékoli ručení za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z užívání internetových stránek wardow.com, pokud se nezakládají na úmyslu nebo hrubé nedbalosti wardow.com.

Přejít nahoru