Kontaktinformation

wardow.com är ett erbjudande från:

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

Telefon: +49 (0)331 58291300
Fax: +49 (0)331 58291301
E-post: service@wardow.com
Internet: http://www.wardow.com

Bankkontakt:

Kontonummer: 1358340
Clearingnummer: 10070024
Kontoinnehavare: Wardow GmbH
Kreditinstitut: Deutsche Bank
IBAN: DE26 1007 0024 0135 8340 00
BIC (SWIFT-CODE): DEUTDEDBBER

Verkställande direktör:

Dipl.-Kaufm. Danny Wardow

Registrerad hos Amtsgericht Potsdam, HRB25701P
Skatteregistreringsnr.: 051/122/00683
Omsättningsskatteidentifikationsnummer enligt § 27 a Omsättningsskattelagen: DE286488402

Ansvarig för eget innehåll från wardow.com enl. § 55 RStV: Dipl.-Kaufm. Danny Wardow

 

Online-tvistlösning enligt Art. 14 stycke 1 ODR-VO:

Den Europeiska kommissionen tillhandahåller  en plattform för tvistlösning online (OT),
vilken man hittar under http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Upphovsrätt/Copyright

Copyright © 2005 - 2024 wardow.com - Väskor och accessoarer online. Med ensamrätt. Innehållet på wardow.com-webbsidan är skyddad enligt upphovsrättsliga och andra skyddslagar. Rättsskyddet gäller också i för databaser och liknande system. Innehållet på wardow.com-webbsidan får inte, i någon form, kopieras, spridas, förändras eller göras tillgänglig för tredje part, utanför begränsningarna för upphovsrätten, utan föregående skriftligt godkännande av wardow.com. Några områden på wardow.com-webbsidan innehåller dessutom bilder, vilka är skyddade mot tredje part enligt reglerna för Copyright. Om inget annat anges, är alla varumärken på wardow.com-webbsidan marknadsföringsrättsligt skyddade.

 

Garanti

Alla uppgifter på wardow.com-webbsidan har kontrollerats noga. Vi anstränger oss för att kontinuerligt utöka och uppdatera informationserbjudandet. En garanti för fullständighet, riktighet och senaste aktualitet kan emellertid inte lämnas. wardow.com ställer den här informationen till förfogande utan varje försäkran eller garanti på något sätt, vare sig uttrycklig eller implicit. wardow.com utesluter allt ansvar för skador, vilka direkt eller indirekt kan uppkomma som en följd av användning av wardow.com-webbsidan, så länge dessa inte beror på uppsåt eller grov vårdslöshet av wardow.com.

 

 

Upp