Handelsbetingelser

til online-shoppen www.wardow.com

På de følgende sider finder du handelsbetingelserne for registrering og bestilling på wardow.com.

 

1. Gyldighedsområde; frister

(1) Forretningsprocessen og leveringen sker udelukkende på grundlag af de nærværende handelsbetingelser, som alle ligger til grund for alle kontrakter, der afsluttes iht. tilbuddene på online shoppens sider wardow.com. Handelsbetingelser, der modsvarer eller afviger fra betingelserne nedenfor finder ingen anvendelse. Betingelserne nedenfor gælder også udelukkende, når vi med kendskab til modsvarende eller afvigende betingelser iht. handelsbetingelserne nedenfor gennemfører leveringen og ydelsen uden forbehold.

(2) Såfremt der i disse handelsbetingelser er tale om "Forbrugere" eller "Kunder", er dette naturlige personer, hvor bestillingens formål ikke kan tilregnes erhvervsmæssig, selvstandig eller freelance arbejde. Ved at afgive en ordre erklærer du, at du udelukkende handler til private formål.

(3) Hvis der som tidsfrister angives hverdage, så menes der alle ugedage med undtagelse af lørdage, søndage og søgnehelligdage.

 

2. Registrering på www.wardow.com

(1) Under registreringen er du selv ansvarlig for den sandfærdige og fuldstændige opgivelse af de nødvendige personlige data. Du er forpligtet til at behandle de personlige adgangsdata fortroligt og sørge for, at de ikke er tilgængelige for tredjemand. Bekræftelsen af tilmeldingen sker umiddelbart efter afsendelse af tilmeldingen ved at klikke på ”Gratis registrering” eller ”Registrering”.

(2) med dine adgangsdata kan du logge dig ind i alle Wardow-shops.

(3) Du er selv ansvarlig for indhold, som du indsætter i de hertil tilgængelige områder (fx blogs). De må ikke krænke tredjemænds rettigheder. Der er ingen krav på, at de af dig indsatte indhold, som fx produktbedømmelser, gemmes eller offentliggøres.

(4) Du skal afholde dig fra enhver forstyrrelse af hjemmesiderne eller den videre brug af de tilgængelige data udenfor den påtænkte platforminterne brug. Manipulation med det formål at komme i besiddelse af uberettigede betalinger eller andre fordele til ulempe for os eller andre medlemmer kan, ved siden af retslige konsekvenser, også føre til tab af adgangen. Medlemskabet berettiger til brug af online tilbuddet iht. tilgængeligheden samt til brug af indhold alene til private, ikke kommercielle formål.

(5) Enhver kunde er kun berettiget til at have en kundekonto ad gangen. Vi forbeholder os retten til at slette parallele anmeldelser og at advare eller opsige medlemmer, som handler i strid med bestemmelserne under punkt (1) til (3) og at slette eller ændre indhold (virtuelle husregler).

(6) Vi er ikke forpligtet til at godkende registreringen eller bestillingen af en registreret kunde. Vi er ikke forpligtet til at holde vort tilbud permanent tilgængeligt. Allerede foretagne bestillinger er uberørt heraf.

 

3. Kontraktsparter og kontraktindgåelse

(1) Købskontrakten afsluttes med WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark. Vi tilbyder ingen produkter for køb gennem mindreårige personer. Skulle du være under 18 år skal der medvirke en værge.

(2) ved at klikke på "Køb nu" afgiver du en bindende bestilling af varerne i indkøbskurven. Bekræftelsen af bestillingsmodtagelsen sker umiddelbart efter afsendelse af bestillingen. Alle produkter sælges kun i for husholdninger almindelige mængder.

(3) En bindende kontrakt opstår med forsendelse af bestillingsbekræftelsen, dog senest med levering af den bestilte vare. Du er – uafhængigt af den ved bestillinger som forbruger gældende fortrydelsesret – bundet til din bestilling i 2 hverdage ved varer, der er kendetegnet som ”disponibel”. I øvrigt gælder bindingen i højst 5 dage.

(4) Vær opmærksom på, at leveringen af den bestilte vare ved forudbetaling (reservering) først sker efter modtagelse af hele beløbet på vores konto. Hvis din betaling efter forfald heller ikke efter opfordring og op til 7 kalenderdage efter afsendelse af bestillingsbekræftelsen er indgået hos os, udtræder vi af kontrakten og din bestilling er ugyldig, så vi ikke længere har en leveringspligt. Din bestilling betragtes så som afsluttet uden videre følger for dig eller os. En reservering af en vare mod forudbetaling sker derfor i højst 7 kalenderdage.

 

4. Indkøbsrisiko; bortfald af leveringspligt; forlængelse af leveringstider; risikoovergang

(1) Vi påtager os ingen indkøbsrisiko, heller ikke ved en købskontrakt over generiske varer. Vi er kun forpligtet til levering fra vort varelager og de af os hos vore leverandører bestilte varer.

(2) Vores forpligtelse til levering bortfalder, hvis vi på trods af behørigt kongruent dækning ikke modtager varer korrekt eller rettidigt eller ikke kan gøres ansvarlig for den manglende tilgængelighed, hvis vi har informeret dig uden ophold og hvis vi ikke har påtaget os indkøbsrisikoen. Hvis varen ikke er disponibel, refunderer vi en eventuel forudbetaling omgående.

(3) (3) Leveringstiden forlænges tilsvarende ved forhold med negativ indflydelse pga. force majeure. Force majeure er lig med strejke, lockout, indgreb fra myndigheder, mangel på energi og råvarer, hændelige transportvanskeligheder, hændelige driftshindringer, fx pga. brand, vand- og maskinskader samt alle andre hindringer, som ved objektiv betragtning ikke er forvoldt af os selv. Vi vil omgående informere om start og slut af sådanne hindringer. Hvis hindringen i ovennævnte tilfælde varer mere end 4 uger efter den oprindelig gældende leveringstid, er du berettiget til at annullere kontrakten. Der opstår ingen videregående krav, specielt mht. erstatningspligt.

(4) Ved forbrugere overgår risikoen for utilsigtet tab og tilfældig forværring af den solgte vare til forbrugeren eller en af ham bestemt modtager ved varens overgivelse. Dette gælder uafhængigt af, om forsendelsen sker forsikret eller ej. Ellers overgår risikoen for utilsigtet tab og tilfældig forværring af varen til køberen ved overgivelsen, ved forsendelse med udleveringen af varen til speditøren eller den for gennemførelsen af forsendelsen bestemte person eller institution.

 

5. Priser, forsendelsesomkostninger og leveringspartnere

(1) Der gælder de på bestillingstidspunktet opgivne priser i tilbuddet. De opgivne priser er slutpriser, dvs. inkl. den til enhver tid gældende tyske moms samt andre prisandele, og de forståes ekskl. fragt, evt. told osv.

(2) Emballagen overlades til kunden.

(3) Kunden erholder emballage- og forsendelsesomkostningerne. Disse er afhængig af forsendelsestype, betalingstype samt destination. De beregnes og vises før en online bestilling i varekurven eller meddeles ved telefonisk bestilling og vises særskilt på fakturaen.

(4) Ved delleveringer, som udføres af wardow.com uden aftale med kunden, sker efterleveringen fragtfrit. Ved specielle kundeønsker mht. opdeling af leveringen beregnes hver dellevering separat udover de aftalte leveringsomkostninger.

(5) Vi benytter DHL til vore leveringer.

 

6. Betaling

(1) Generelt tilbyder vi forudbetaling, straksoverførsel, kreditkort, faktura og Paypal. Ved hver bestilling forbeholder vi os retten til ikke at tilbyde bestemte betalingsformer og at henvise til andre.

(2) Du accepterer, at fakturaer og kreditnotaer udelukkende sendes i elektronisk form.

(3) Ved køb med kreditkort fratrækkes beløbet på kontoen i forbindelse med varens forsendelse.

(4) Vi betaler aldrig omkostningerne ved en pengeoverførsel.

(5) Købsprisen forfalder ved køb med faktura til betaling på modtagelsesdagen ved leveringen hos kunden.

(6) Hvis kunden ikke betaler rettidigt, forbeholder vi os retten til at opkræve rykkergebyrer som morarente på EUR 5,00 pr. rykker. Du har lov til at dokumentere, at skaden er mindre end rykkergebyret eller at ingen skade er opstået.

Tilbagevendende generelle vilkår og betingelser og privatlivspolitik for Klarna

I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi dig betalingsmuligheder afhængigt af leveringsland, hvor betalingen sker til Klarna.

Brug af nogle betalingsmetoder kræver en positiv kreditkontrol. Flere oplysninger og Klarnas brugsbetingelser kan findes her. Generel information om Klarna findes her. Dine personlige data behandles af Klarna i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesbestemmelser og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesbestemmelser.

 

7. Fortrydelsesret

(1) I det følgende gives den lovpligtige vejledning om forudsætninger og konsekvenser af fortrydelsesretten. I tilfælde af returnering indenfor Tyskland kan der bestilles en returvareetiket via vores hotline eller pr. email, der kan udprintes. Venligst hjælp os med at spare omkostninger ved ikke at sende varen retur uden porto.

Vejledning om fortrydelsesret:

Du har ret til at fortryde denne kontrakt indenfor 14 dage uden angivelse af grunde. Fortrydelsesretten gælder 14 dage fra den dag, hvor du eller en af dig bestemt tredje person, som ikke er transportøren, har modtaget den sidste vare.
For at anvende fortrydelsesretten skal du informere WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, Telefax: +49 (0)331 58291301, Email: newsletter@wardow.com om din beslutning om at fortryde kontrakten, i form af en entydig erklæring (fx pr. postbrev, telefax eller email). Du kan bruge det vedlagte fortrydelsesskema, som dog ikke er påbudt.
Du kan også udfylde fortrydelsesskemaet eller en anden entydig erklæring elektronisk under ”Kontakt” på vores hjemmeside www.wardow.com og sende det derfra. Hvis du gør brug af denne mulighed, sender vi omgående (fx pr. mail) en bekræftelse på modtagelse af din fortrydelse.
For at gøre brug af fortrydelsesretten er det nok, at du afsender meddelelsen om anvendelse af fortrydelsesretten før udløb af fristen.

Konsekvenser af fortrydelsen
Hvis du fortryder kontrakten, skal vi omgående refundere alle betalinger, som vi har modtaget, inkl. leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostinger, som opstår, fordi du har valgt en anden leveringsform, end den af os tilbudte billigste standardlevering), senest dog 14 dage fra den dag, hvor meddelelsen om fortrydelsen af kontrakten er modtaget. Til denne erstatning bruger vi den samme betalingsform, som du har anvendt under transaktionen, med mindre der udtrykkeligt blev aftalt andet; aldrig beregnes der dog gebyrer pga. erstatningen. Vi kan afvise erstatningen indtil vi har modtaget varen eller du har dokumenteret, at varen er blevet sendt retur, alt efter hvad der er sket først.

Du skal returnere eller udlevere varen omgående og senest 14 dage fra den dag, hvor du har informeret os om anvendelse af fortrydelsesretten. Fristen er overholdt, hvis du afsender varen før udløb af fristen på 14 dage. Vi overtager returforsendelsesomkostninger indenfor Tyskland, hvis du bruger returetiketten, der blev stillet til rådighed af os. Hvis du for returnering af varen ikke anvender returetiketten, skal du selv betale returomkostingerne. Ved returneringer udenfor Tyskland skal kunden selv betale omkostningerne for returforsendelsen.

Du er kun ansvarlig for en eventuel værdiforringelse af varen, hvis denne værdiforringelse ikke kan henføres til en behandling af varen, som ved kontrol af varens egenskaber og funktion ikke var nødvendig.

Fortrydelsesskema
(Hvis du vil fortryde kontrakten, skal du udfylde dette skema og sende det til os)
Til WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, Telefax: +49 (0)331 58291301 Email: newsletter@wardow.com
Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt om køb af følgende varer (*)/
— Bestilt den (*)/modtaget den (*)
— Forbrugerens navn
— Forbrugerens adresse
— Dato

(*) anvendes ikke

Slutningen af vejledning om fortrydelsesret

(2) Erstatningen sker på den af dig under betalingen anvendte konto. Ved betaling med faktura, straksoverførsel eller forudbetaling overføres erstatningen til den konto, hvorfra overførslen blev foretaget. Ved betaling pr. efterkrav skal du selv oplyse kontoforbindelsen. Hvis du har betalt via Paypal/kreditkort, sker erstatningen på kontoen, der er tilknyttet Paypal-/kreditkortkontoen.

 

8. Frivillig returret

(1)Frivilligt returret op til 30 dage efter varemodtagelse
På alle indkøb giver vi ud over den lovpligtige fortrydelsesret en frivillig returret på i alt 30 dage efter varemodtagelse. Med denne returret kan du efter udløb af fortrydelsesretten på 14 dage (se vejledning om fortrydelsesret foroven) annullere kontrakten, ved at sende varen retur til os indenfor 30 dage efter modtagelse (fristen starter dagen efter varemodtagelsen). Returneringen skal ske præcis til den i slutningen af dette punkt nævnte adresse. Den rettidige forsendelse er tilstrækkelig for at overholde fristen. Forudsætning for anvendelse af den frivillige returret er dog, at du kun har prøvet varen ligesom i en fysisk butik og at varen returneres fuldstændig, i den oprindelige tilstand uden skader og i den originale emballage. Den frivillige returret gælder ikke for køb af gavekort.

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

(2) Erstatningen ved anvendelse af den frivillige returret sker på den af dig under betalingen anvendte konto. Ved betaling med faktura eller forudbetaling overføres erstatningen til den konto, hvorfra overførslen blev foretaget. Ved betaling pr. efterkrav skal du selv oplyse kontoforbindelsen. Hvis du har betalt via Paypal/kreditkort, sker erstatningen på kontoen, der er tilknyttet Paypal-/kreditkortkontoen.

(3) Din lovpligtige fortrydelsesret (jf. pkt. 7) er uberørt af overholdelse af reglerne om den yderligere kontraktlige (frivillige) returret og består uafhængigt heraf. Ved udløb af fristen for den lovpligtige fortrydelsesret gælder udelukkende de her anførte lovpligtige betingelser. Den kontraktlige (frivillige) returret indskrænker desuden ikke dine lovpligtige garantirettigheder, som består uden forbehold.

 

9. Transportskader

Hvis varer leveres med åbenlyse transportskader, skal dette helst reklameres omgående overfor transportøren. Venligst kontakt os omgående. En manglende reklamation eller kontaktoptagelse har dog ingen konsekvenser for dine lovpligtige krav eller deres gennemførelse, specielt ikke for dine garantirettigheder. Men du hjælper os med at gøre vore krav gældende overfor transportøren eller transportforsikringen.

 

10. Ejendomsforbehold

Varen forbliver vores ejendom indtil den fuldstændige betaling er sket.

 

11. Indfrielse af rabatkort

(1) Rabatkort (værdikuponer, som ikke kan købes, men som vi udsteder ifbm. reklameaktioner i en given periode) gælder kun i den angivne online-shop, kun indenfor den angivne periode og kun éngang ifbm. en bestilling. Enkelte mærker kan være udelukket fra rabataktionen.

(2) Varens værdi skal mindst svare til beløbet på aktionskortet. Af administrative grunde er det ikke muligt at udbetale en evt. restværdi.

(3) Rabatkort kan kun indfries før afslutning af bestillingen. Efterfølgende modregning er ikke mulig. Tilgodehavende på et aktionskort hverken udbetales eller forrentes.

(4) Flere rabatkort kan ikke kombineres.

(5) Hvis beløbet på et rabatkort ikke er tilstrækkeligt for bestillingen, kan differencen betales med de tilbudte betalingsformer.

(6) Rabatkortet erstattes ikke, hvis varen helt eller delvis reurneres, såfremt rabatkortet blev brugt ifbm. en reklameaktion, og der ikke er sket en tilsvarende ydelse.

(7) Hvis der ved købet blev anvendt et rabatkort, forbeholder vi os retten til at beregne den oprindelige pris på varen, du beholder, hvis – pga. fortrydelsesretten – bestillingens samlede værdi falder under rabatkortets værdi.

 

12. Lovvalg; værneting

(1) For indgåelse og gennemførelse af samtlige kontrakter gælder tysk lov. Konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) skal ikke finde anvendelse.

(2) I handlen med købere og offentligretlige juridiske personer aftales som værneting for alle retssager vedr. disse handelsbetingelser samt under deres gyldighed afsluttede enkeltkontakter, inkl. klager ang. veksel- og bankcheckklager, forretningsstedet WARDOW (Wustermark). I dette tilfælde er vi også berettiget til at klage på kundens forretningssted.

 

13. Ændring af handelsbetingelserne

Vi er berettiget til ensidigt at ændre disse handelsbetingelser – såfremt de er blevet indført i kontraktforholdet med kunden – hvis dette er nødvendigt for at fjerne senere opståede ækvivalensforstyrrelser eller for at tilpasse ændrede lovlige eller tekniske rammebetingelser. Vi vil informere kunden om ændringen og angive indholdet af de ændrede regler. Ændringer bliver del af kontrakten, hvis kunden ikke indenfor 6 uger efter modtagelse af ændringsmeddelelsen vedr. inddragelse i kontraktforholdet gør indsigelse i skrift- eller tekstform.

 

14. Gyldighed af enkelte bestemmelser

Såfremt enkelte bestemmelser i kontrakten inkl. disse regler viser sig at være helt eller delvis uvirksomme eller skulle kontrakten vise uforudsete mangler, har det ingen indflydelse på gyldigheden af aftalens øvrige bestemmelser eller dele heraf. I stedet for de uvirksomme eller manglende bestemmelser indtræder de tilsvarende lovmæssige regler.

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

Tel: +49 (0)331 58291300
Fax: +49 (0)331 58291301

Email: service@wardow.com
Web: https://www.wardow.com

Direktør: Dipl.-Kaufm. Danny Wardow
Registreret ved Amtsgericht Potsdam, HRB25701P
Momsr.: 12693052

Version af 04/2023 som PDF-dokument.

Til toppen