Persondatapolitik

Med denne privatlivspolitik vil Wardow GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, Telefon: +49 (0)331 58291300, e-mail: service@wardow.com (efterfølgende "vi", "os") informere dig om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores web-shops.

 

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, som du meddeler os, eller som hhv. opstår hos os og indsamles af os. Dette er f.eks.:

Registreringsdata: Når du bestiller varer i vores web-shop, kan du registrere dig og åbne en kundekonto. I forbindelse med din registrering skal du oplyse navn og kontaktdata (f.eks. adresse, telefonnummer, e-mailadresse) og fastlægge en personlig adgangskode.

Bestillingsdata i web-shoppen: Når du bestiller varer i vores web-shop (via din kundekonto eller som gæst), behandles herved de af dig indtastede og herved opståede data (især leveringsadresse og betalingsdata) samt de oplysninger, som vi stiller til rådighed for dig. Desuden indsamler vi oplysninger om tid, omfang og evt. sted for din bestilling.

Andre indholdsdata: Ved brug af andre services på vores hjemmeside, såsom brugen af formularer, nyhedsbreve, deltagelse i lodtrækninger, eller når du skriver et blogindlæg, vil vi behandle de af dig herved indtastede og om dig indsamlede data samt de oplysninger, som vi stiller til rådighed for dig.

Brugerdata: Vi opretter brugerprofiler om din brug af vores hjemmeside under et pseudonym, så vi kan se, hvordan vores hjemmeside bruges.

Server-logdata: Hvis du bruger vores hjemmesider, gemmes der vores servere midlertidigt data (såsom dato og klokkeslæt for dit besøg, besøgte sider og rekvirerede filer, type og version af anvendt webbrowser, type og styresystem af anvendt slutenhed samt din IP-adresse) herom i en protokolfil.

 

2. Til hvilket formål, på hvilket grundlag og hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

2.1 Din kundekonto

Når du opretter en personlig kundekonto, behandler vi registreringsdataene til at oprette og administrere din kundekonto samt til at afvikle fremtidige bestillinger. Som registreret kunde har du (via din e-mailadresse og den af dig valgte adgangskode) adgang til din personlige kundekonto, hvor du bl.a. kan se din bestillingshistorik samt gemme og ændre dine personlige indstillinger (f.eks. indstillinger for adgangskode, nyhedsbrev, fakturering og levering).

Retsgrundlaget for denne behandling er vores berettigede interesse iht. art. 6 (1) lit. f GDPR i at yde den ovenfor beskrevne service "Kundekonto" til dig og at gennemføre en brugsaftale med dig (art. 6 (1) lit. b GDPR).

Disse data slettes, når registreringen på vores hjemmeside eller kundekontoen annulleres eller ændres.

Du kan på grundlag af art. 6 (1) lit. f GDPR gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan så påvise legitime interesser for at fortsætte med den. Dette vil vi dog ikke gøre for brugen af en kundekonto, og der gælder: Kundekontoen skal så slettes og står ikke længere til rådighed for dig. Bemærk venligst, at vi evt. vil gemme data om bestillinger i din kontokonto i længere tid (se hertil 2.2).

2.2 Dine bestillinger

Vi behandler dine bestillingsdata (som navn, adresse, e-mailadresse, leveringsaftaler og andre bestillingsoplysninger) til afvikling af bestillingen og til levering af de bestilte varer. Desuden behandler enten vi eller vores betalingstjeneste, alt efter den betalingsmåde, du har valgt (se ciffer 3.2.1), de for betalingsmåden nødvendige betalingsoplysninger; f.eks. gemmer vi selv IBAN og BIC, betalingstjenesten gemmer dit kreditkortnummer, Paypal-kontooplysninger osv.

Retsgrundlaget for behandlingen er indgåelsen og opfyldelsen af en købekontrakt over den bestilte vare, art. 6 (1) lit. b GDPR.

Disse data slettes, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelsen af kontrakten (inkl. kundeservice og garanti), med mindre det er nødvendigt at gemme dem for at overholde handels- eller skattelovmæssige opbevaringsforpligtelser.

2.3 Dine forespørgsler

Hvis du retter henvendelse til os via en kontaktformular, pr. e-mail eller en servicetelefon, behandler vi dine herved meddelte oplysninger til at besvare din forespørgsel samt IP-adresse og dato/klokkeslæt for forespørgslen for at undgå misbrug af kontaktformularen.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores berettigede interesse iht. art. 6 (1) lit. f GDPR i at yde dig den ovenfor beskrevne service "Forespørgsler". Hvis formålet med din forespørgsel er indgåelse eller gennemførsel (inklusive kundeservice eller garanti) af en kontrakt, danner art. 6 (1) lit. b GDPR.

Du kan på grundlag af 6 (1) lit. f GDPR gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan så påvise legitime interesser i behandlingen for at fortsætte med den. Dette kan især i dette tilfælde være nødvendigt for at kunne dokumentere tidligere kommunikation med og forespørgsler fra dig. Hvis der ikke foreligger sådanne legitime interesser, vil vi afslutte kommunikationen med dig og slette allerede indsamlede personoplysninger.

Disse data slettes, når vores kommunikation med dig er afsluttet, dvs. hvis det berørte sagsforhold er afklaret afsluttende og der ikke længere foreligger legitime interesser eller yderligere lovbestemte pligter mht. opbevaring.

2.4 Lodtrækning

Hvis du deltager i en af vores lodtrækninger, anvender vi dine oplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse) til at gennemføre lodtrækningen, især også til oplysning om og evt. tilsendelse af en gevinst.

Retsgrundlag for behandlingen er herved dit, gennem deltagelsen i lodtrækningen, meddelte samtykke (art. 6 (1) lit. a GDPR). Dine personoplysninger slettes, når den pågældende lodtrækning er afsluttet og gevinsterne fordelt. Dine personoplysninger anvendes kun til andre formål, f.eks. markedsføring, hvis du eksplicit hat givet dit samtykke hertil.

2.5 Reklame og produktudvikling (nyhedsbrev osv.), retten til indsigelse

Vi vil også gerne anvende de personoplysninger, som du ved brug af vores hjemmesider har indtastet, eller som er blevet indsamlet, til at informere dig om vores produkter og serviceydelser rundt om vores sortiment ("Wardow-ydelser") (markedsføring) eller forbedre vores tilbud og serviceydelser (produktudvikling).

På vores hjemmeside kan du abonnere på et gratis nyhedsbrev. Herved behandles de ved tilmelding indsamlede personoplysninger (de som pligtfelter viste data er tvingende nødvendige for at modtage nyhedsbrevet, de som frivilligt markerede data anvendes kun til mere personlig tiltale og valg af de viste informationer).

Pr. e-mail kontakter vi dig med personligt til dig og dine interesser skræddersyede informationer, tilbud og kampagner for Wardow-ydelser enten på basis af dit udtrykkelige samtykke eller – hvis du køber lignende varer eller serviceydelser hos os og herved meddeler din e-mailadresse – også uden særskilt samtykke. I denne forbindelse behandler vi data om dit brugeradfærd, efter at vi har sendt e-mails til dig (f.eks. klikadfærd).

Pr. telefon kontakter vi dig kun på basis af dit udtrykkelige samtykke med personligt til dig og dine interesser skræddersyede informationer, tilbud og kampagner for Wardow-ydelser.

Med skriftlige, med posten tilsendte markedsføringsprodukter kontakter vi dig også uden samtykke, evt. inden for den lovmæssigt tilladte ramme for Wardow-ydelser.

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til brugen af dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring og produktudvikling (samt den dertil nødvendige kontakt via en bestemt form) helt eller delvis tilbage eller tilbagekalde evt. meddelt samtykke. Brug hertil venligst de pågældende funktioner (f.eks. afmeldingsfunktionen i nyhedsbrevet), eller henvend dig skriftligt med en tilsvarende meddelelse (stikord: datasikkerhed) eller pr. e-mail til de under pkt. 8 opførte kontaktdata.

Retsgrundlag for behandlingen er dit samtykke (art. 6 (1) lit. a GDPR) og vores legitime interesser (art. 6 (1) lit. f GDPR), evt. i forbindelse med § 7 stk. 3 i den tyske lov om uredelig konkurrence.

Disse personoplysninger vil efter tilbagetrækning af dit samtykke eller tilbagekaldelse af evt. meddelt samtykke, eller senest efter at brugen er afsluttet, blive slettet af os hhv. kun gemmes i aggregeret, anonymiseret form. Såfremt det er nødvendigt, vil vi gemme din indsigelse for at forhindre, at du kontaktes fremover.

2.6 Om tilgængeligheden af hjemmesiden og ydelsen af tjenesterne

Behandlingen af server-logdata er af tekniske årsager nødvendig til at stille hjemmesiderne til rådighed og for at sikre systemsikkerheden.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores berettigede interesse i at stille hjemmesiden med vores ydelser til rådighed (art. 6 (1) lit. f GDPR). Behandlingen er tvingende nødvendig for brugen af vores hjemmeside, en ret til indsigelse findes ikke.

Disse data slettes senest efter 12 dage.

Serverlog-dataene analyseres herefter evt. anonymiseret til statistiske formål og til at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside. Server-logdataene knyttes ikke sammen med dine personoplysninger og køres heller ikke sammen med server-logdata fra andre datakilder, som indeholder personoplysninger.

 

3. Videregivelse af dataene

3.1 Videregivelse af data til databehandlere

Til dels anvender vi databehandlere under hensyntagen til de lovbestemte krav i forbindelse med en databehandling, dvs. på basis af en kontrakt, vores instrukser og under vores kontrol.

Databehandlere er især

  • tekniske serviceudbydere, som vi anvender til at stille hjemmesiden til rådighed, f.eks. serviceudbydere til softwareservice, drift af datacentral og hosting
  • tekniske serviceudbydere, som vi anvender til at stille funktioner parate, f.eks. teknisk nødvendige cookies.
  • serviceudbydere til praktisk gennemførsel af reklamer og markedsføring, f.eks. serviceudbydere til e-mail-forsendelse og analyse-cookies.

I disse tilfælde er vi ansvarlige for behandlingen af dataene; videregivelse til og behandling af personoplysninger hos vores databehandlere baserer på det retsgrundlag, som giver os tilladelse til behandling af dataene. Et særskilt retsgrundlag er ikke påkrævet.

3.2 Videregivelse af data til tredjemand

Til dels overfører vi dine data også til tredjemand, dvs. en samarbejdspartner, som vi samarbejder med uden for en databehandling. Sådanne samarbejdspartnere leverer deres ydelser som selv dataansvarlige; for behandlingen af dine personoplysninger hos vores samarbejdspartnere gælder udelukkende deres privatlivspolitikker.

3.2.1 Udbydere af betalingstjenester

Til gennemførsel af dine bestillinger overfører vi betalingsoplysningerne til udbydere af betalingstjenester, som gennemfører betalingsprocedurerne i forbindelse med bestillingerne. Herunder især PayPal og dit pengeinstitut. Retsgrundlag for overførslen er gennemførelsen af kontrakten med dig, art. 6 (1) lit. b GDPR.

For at kunne tilbyde dig de forskellige betalingsmetoder med vores partner Klarna kan vi videregive dine personoplysninger i form af kontakt- og ordreoplysninger til Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, som vi overdrager vores krav på købsprisen over for dig til. Dette kan give Klarna mulighed for at bruge kredit- og identifikationskontrol og interne analyser til at vurdere, om du er berettiget til den betalingsmulighed, der tilbydes gennem Klarna, og til at skræddersy den til dine behov. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet af Klarna i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og som beskrevet i Klarnas privatlivspolitik. Retsgrundlaget for overførslen er det samtykke, som du udtrykkeligt har givet i forbindelse med bestillingen (artikel 6, stk. 1, litra a), i DSGVO).

3.2.2 Køberbeskyttelse/vurderinger

Trustpilot

Du har mulighed for at bedømme både vores firma på Trustpilot A/S, Trommesalen 5, 3. sal, 1614 København, Denmark og dit køb fra os. Disse vurderinger er på frivillig basis; resultaterne offentliggøres på https://www.trustpilot.com/ under et frit valgbart pseudonym. Hvis du giver en vurdering, vil vi gerne takke dig nu, hver feedback hjælper os med at forbedre vores service yderligere. Ved at indsende gennemgang af vores virksomhed giver du samtykke til, at vi får lov til at offentliggøre din anmeldelse på Trustpilot og på vores websted. Betingelserne og databeskyttelsesbestemmelserne i Trustpilot, offentliggjort på https://dk.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms og https://dk.legal.trustpilot.com/for-reviewers/terms-of-use-for-consumers. Som en del af din frivillige deltagelse i evalueringen via udbyderen Trustpilot videregiver vi din e-mail-adresse, dit for- og efternavn og internt reservationsnummer til Trustpilot-firmaet.

3.2.3 Overførsel af data til transportudbyder / forsendelsespartner

Med henblik på fremsendelse af bestilte varer arbejder vi sammen med leverandører af logistiktjenesteydelser/transportfirmaer og/eller forsendelsespartnere: Til disse kan følgende data overføres med henblik på fremsendelse af de bestilte varer eller med henblik på forsendelsesmeddelelse: Fornavn, efternavn, postadresse samt evt. e-mail adresse og evt. telefonnummer. Retsgrundlag for behandlingen er punkt 6 stk. 1 litra b) i GDPR.

3.2.4 Sociale netværk

Såfremt du vil dele en af vores hjemmesider på et socialt netværk (f.eks. Facebook eller Twitter) og hertil klikker på en af vores "Sig det videre"-knapper, overføres denne oplysning til dette sociale netværk. Dette forudsætter, at du er logget ind på det sociale netværk. Retsgrundlaget for overførslen er vores berettigede interesse i at tilbyde dig muligheden for at "sige det videre", art. 6 (1) lit. f GDPR)

 

4. Cookies og webanalyse

4.1 Hvad er cookies?

For at gøre vores hjemmesider så brugervenlige som muligt og for at øge relevansen af vores markedsføringstiltag for de besøgende af vores hjemmesider anvender vi og vores samarbejdspartnere såkaldte "cookies". Cookies er små filer, som lagres midlertidigt på brugerens harddisk. De tillader lagringen af oplysninger i et bestemt tidsrum og identifikation af brugerens computer. Dette sker bl.a. ved brug af såkaldte Tracking-Pixel, som ikke gemmes på den besøgendes harddisk, men på samme måde som en cookie kan hjælpe med at identificere en computer. Efterfølgende anvendes begrebet "cookie“ for både cookies i teknisk forstand som også for Tracking Pixel og lignende tekniske metoder.

Såfremt du besøger vores hjemmesider for første gang, vises på startsiden en oplysning om databeskyttelse med samtykketeksten. Såfremt du fortsætter med at bruge hjemmesiden og ikke gør indsigelse mod brugen af cookies, gemmes dette samtykke i din browser, så vi ikke skal vise denne oplysning igen på hver side. Såfremt denne oplysning mangler i din browser (f.eks. hvis du sletter browserforløbet), vises denne oplysning, når du besøger vores hjemmesider igen.

4.2 Hvilke cookies anvender vi pga. Hvilket retsgrundlag og hvor længe?

Vi anvender tre kategorier af cookies på vores hjemmesider: (1) Tekniske cookies, der er nødvendige for, at vores hjemmesider fungerer, som de skal, (2) evt. analyse cookies og (3) evt. targeting- eller markedsføringscookies:

4.2.1 Tekniske cookies

Disse cookies er nødvendige for, at du kan bevæge dig på vores hjemmesider og bruge deres funktioner. De gemmer f.eks., hvilke produkter du har lagt i indkøbskurven, eller fremskridtet af din bestillingsprocedure, eller gør det nemt for dig at søge efter forhandlere, hvor du kan købe vores produkter (f.eks. ved at vise dem i nærheden af dig på et kort) Disse cookies indsamler ingen oplysninger om dig, som skal anvendes til markedsføringsformål, eller som gemmer, hvor på internettet du færdes. Deaktivering af denne type cookies ville indskrænke hjemmesidernes funktioner, så de til dels eller slet ikke fungerer længere.

Retsgrundlag for behandlingen er vores legitime interesser (art. 6 (1) lit. f GDPR).

Disse session-cookies slettes igen, når du lukker din browser.

4.2.2 Analysecookies/google analytics

Analysecookies registrerer informationer om, hvordan en hjemmeside bruges, f.eks. hvilke sider der besøges hyppigst, og om de får fejlmeldinger fra siderne. Disse cookies indsamler ingen data, brugeren kan identificeres med. De ved hjælp af disse cookies indsamlede data anvendes udelukkende til at forstå og forbedre funktionen og servicen af hjemmesiden.

Til analyse af vores hjemmesider anvender vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. De oplysninger, som dannes af Google Analytics om din færdsel på hjemmesiden, overføres som regel til en af Googles servere i USA og lagres der. Ved aktivering af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside, afkortes din IP-adresse af Google dog forinden i medlemsstater af den Europæiske Union eller i andre stater, der hører til EØS-området (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde). Kun i undtagelsestilfælde sendes hele IP-adressen til en Google-server i USA, hvor den afkortes. Den fra din browser sendte IP-adresse køres ikke sammen med andre data fra Google.

Google anvender disse informationer på vores vegne til at analysere din brug af hjemmesiden, til at generere rapporter over aktiviteterne på denne hjemmeside og for at kunne byde på yderligere tjenester, som er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet. Herved kan der af de behandlede personoplysninger oprettes pseudonyme brugsprofiler af brugerne.

Brugerne kan forhindre lagringen af cookies via browser-indstillingerne; brugerne kan desuden forhindre indsamlingen af de af cookies frembragte og til brugen af hjemmesiden refererede data til Google samt behandlingen af disse data gennem Google ved at downloade og installere det browser-plugin, som er tilgængelig på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Retsgrundlag for behandlingen er vores legitime interesser, fordi vi kun anvender pseudonymiserede eller anonymiserede data (art. 6 (1) lit. f GDPR).

De på basis af disse cookies indsamlede data anonymiseres inden analysen. Du kan til enhver tid deaktivere eller slette cookies og de deri gemte informationer.

4.2.3 Targeting- og markedsførings-cookies

Targeting- og markedsførings-cookies anvendes, så reklamen kan afstemmes mere målrettet efter dig og dine interesser. De anvendes også til at begrænse, hvor mange gange du får vist den samme reklame, måle reklamekampagnens effektivitet og forstå personers adfærd efter visning af en annonce. Disse cookies placeres normalt af reklamenetværk med hjemmeside-ejerens samtykke (dvs. i dette tilfælde med vores samtykke) på dennes sider. De registrerer, at en bruger har besøgt en hjemmeside, og sender disse informationer videre til tredjemand, f.eks. virksomheden, eller tilpasser markedsføringen automatisk. De er ofte forbundet med en hjemmeside-funktion, som stilles til rådighed af denne virksomhed. Vi anvender disse cookies til at opnå en forbindelse med sociale netværk, som så kan anvende informationerne om dit besøg for målrettet at vise dig markedsføringstiltag på andre hjemmesider og for at stille informationer om dit besøg til rådighed for de af os anvendte reklamenetværk, således at du senere, på grundlag af dit browser-adfærd, kan få vist netop den reklame, du virkelig kunne være interesseret i. Hvis du senere køber et produkt, vil dette evt. blive meddelt et sådant reklamenetværk.

Desuden implementerer vi også cookies på vores hjemmeside, som på vores vegne sættes af databehandlere, til at huske de produkter, du allerede har set på, så vi kan foreslå dig lignende produkter.

Retsgrundlag for behandlingen er dit samtykke i forbindelse med den på vores webside viste cookie-banner (art. 6 (1) lit. a GDPR).

Du kan til enhver tid deaktivere eller slette cookies og de deri gemte informationer (se hertil de efterfølgende informationer).

4.3 Liste over de funktionelle cookies, analysecookies og marketingcookies

Du kan hente listen over de cookies, som vi benytter, og de udbydere, der modtager personoplysninger om dig via disse cookies, samt cookiernes løbetid her.

Her findes yderligere oplysninger om de enkelte udbydere og cookies. Hvis du i stedet for vil have yderligere informationer om disse cookies fra os, bedes du henvende dig til de nedenfor under pkt. 8 opførte kontaktdata.

4.4 Hvordan kann jeg give eller tilbagekalde mit samtykke til cookies?

Når du besøger vores website for første gang, vises på startsiden en oplysning om databeskyttelse med samtykketeksten til valgfrie cookies. Ved at klikke på "Vælg alle" på startsiden eller på de enkelte kategorier (funktionelle cookies, analysecookies og marketingcookies) under menuen "Cookieindstillinger" giver du dit samtykke til anvendelsen af disse cookies. Du kan til enhver tid tilpasse og ændre disse indstillinger i cookieindstillingerne, som du kan tilgå via linket på websitet.

Du kan også forhindre enhver brug af cookies ved at foretage de pågældende indstillinger mht. cookies i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at funktionaliteten af vores website kan være indskrænket, hvis der også blokeres for teknisk nødvendige cookies. Endelig kan du f.eks. på websitet www.youronlinechoices.com få yderligere informationer om cookies og de enkelte udbydere, og her kan du også gøre indsigelse mod trafikbaseret onlinereklame gennem enkelte eller alle tools.

 

5. Links

Vi anvender links til andre af vores hjemmesider på tredjemands hjemmesider og tjenester, f.eks. på social-media kanaler som Facebook, Twitter eller Youtube. For behandling af personoplysninger på sådanne andre databehandleres hjemmesider er udelukkende disse tredjemænd ansvarlige, og deres privatlivspolitik er gældende.

 

6. Sikkerhed

Vi og vores databehandlere benytter os af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, som administreres hos os, mod utilsigtede eller forsætlige manipulationer, tab, destruering eller mod indgreb af uautoriserede personer. Vores databehandling og vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres hele tiden iht. den teknologiske videreudvikling.

Dine personoplysninger krypteres hos os via Secure Socket Layer (SSL), inden de overføre/s. Personoplysninger, som overføres mellem dig og os eller andre involverede virksomheder, overføres generelt via krypterede forbindelser, som opfylder den aktuelle tekniske standard.

Vores medarbejdere og vores databehandlere er selvfølgelig forpligtet til fortrolighed.

 

7. Din ret til at anmode om indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning

Hver fysisk person, hvis personoplysninger vi behandler, har i princippet (dvs. afhængig af forudsætningerne) følgende rettigheder over for os:

  • Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger hos os, udleverer vi til enhver tid gerne gratis en kopi af de personoplysninger, der behandles hos os (art. 15 DGPR).
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger og få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (art. 16 DGPR).
  • Du har ret til at få behandlingen begrænset eller få slettet de personoplysninger, som ikke længere er nødvendige, eller som blev gemt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (art. 17, 18 DGPR).
  • Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt mellem os og dig (art. 20 DGPR).
  • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring (art. 21 stk. 2 og 3 DGPR).
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen på basis af særlige grunde, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen (art. 21 stk. 1 DGPR). Vi har oven for henvist til, hvornår du har denne ret.
  • Såfremt du har givet dit samtykke til en behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid trække det tilbage med fremadvirkende kraft, dvs. lovligheden af behandlingen, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen, berøres ikke heraf. Efter at du har trukket dit samtykke tilbage, kan du evt. ikke længere bruge vores serviceydelser.

Du bedes henvende dig skriftligt (stikord: datasikkerhed) eller pr. e-mail til de under pkt. 8 opførte kontaktdata. Vi tager forbehold for at kontrollere din identitet, så uberettigede ikke får adgang dine personoplysninger.

Du har desuden mulighed for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

 

8. Kontakt

Kontakt venligst for alle spørgsmål omkring emnet for privatlivets fred:

TRIAPILA GmbH
Torgauer Straße 231
04347 Leipzig
Kontakt: Dr. Thomas Häring

Email: datenschutz@wardow.com

9. Ændringer

Fra tid til anden er det nødvendigt at tilpasse indholdet af nærværende privatlivspolitik. Vi tager derfor forbehold for at ændre den til enhver tid. Vi vil offentliggøre den ændrede udgave af privatlivspolitikken på dette sted. Hvis du besøger os igen, bør du derfor læse privatlivspolitikken igen.

 

Udgave Oktober 2020

Til toppen