Vilkår og betingelser

for nettbutikken www.wardow.com

På de følgende sidene finner du vilkår for registrering og bestilling på wardow.com.

 

1. Omfang, Frister

(1) Salg og levering skjer utelukkende under gjeldende generelle salgsbetingelser, som alle er grunnlaget for konklusjonen av individuelle avtaler på nettbutikken wardow.com. Hvis følgende bestemmelser er i strid med eller avviker fra de generelle salgsbetingelsene, gjelder de ikke. Følgende salgsbetingelser gjelder selv om vi har mottatt varsel om vilkår som ikke er i samsvar med eller avviker fra dem, og vi gjør leveringen eller tjenesten uten forbehold.

(2) Når vi i disse vilkårene refererer til «forbrukere», er disse fysiske personer hvis formål med bestillingen ikke er kommersiell, uavhengig eller frilansaktivitet. «Entreprenører», derimot, er fysiske personer eller juridiske personer eller partnerskap med juridisk kapasitet, som bestiller for kommersielle, uavhengige eller frilans-formål. «Kunder» i henhold til disse vilkårene er både forbrukere og entreprenører.

(3) Hvis arbeidsdager er angitt som frister, inkluderer dette alle ukedager med unntak av lørdager, søndager og helligdager.

 

2. Registrering på www.wardow.com

(1) Du er ansvarlig for å sannferdig og fullstendig oppgi den informasjon som kreves for å registrere dine personlige opplysninger. Du er forpliktet til å behandle personlig tilgangsdata konfidensielt og ikke gjøre den tilgjengelig for uautoriserte tredjeparter. Bekreftelse av registreringen følger umiddelbart etter at du har sendt registreringen ved å klikke på knappen «Registrer deg gratis» eller «Registrer».

(2) Med dine tilgangsdata kan du logge deg inn i alle Wardow-butikker.

(3) Du er eneansvarlig for innhold som du legger inn i tilgjengelige områder (for eksempel blogger). Dette innholdet skal ikke krenke tredjeparts rettigheter. Et krav om lagring eller publisering av innholdet ditt, for eksempel produktanmeldelser, eksisterer ikke.

(4) Du skal ikke forårsake forstyrrelser på nettsidene eller videre bruk av tilgjengelige data utenfor den respektive tilsiktede bruken på plattformen. Manipulasjoner med sikte på å skaffe deg uautoriserte betalinger eller andre fordeler til skade for oss eller andre medlemmer kan, i tillegg til juridiske konsekvenser, føre til at du blir nektet tilgang. Medlemskapet gir rett til bruk av det tilgjengelige elektroniske tilbudet og utelukkende til bruken av innholdet for eget privat, ikke-kommersielt formål.

(5) Hver kunde har kun rett til å inneha én kundekonto til ethvert tidspunkt. Vi forbeholder oss retten til å slette anmeldelser og til å gi varsel til eller si opp medlemmer som bryter med bestemmelsene i nr. 1 til 3, eller å slette eller endre innhold.

(6) Vi er ikke forpliktet til å akseptere registreringen eller bestillingen til en registrert kunde. Vi er ikke forpliktet til å holde tilbudet permanent tilgjengelig. Bekreftede bestillinger forblir upåvirket.

 

3. Avtalepartner og kontraktsinngåelse

(1) Kjøpekontrakten inngås med WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark.Vi selger ikke produkter til mindreårige. Hvis du er under 18 år, er det nødvendig at en forelder eller verge medvirker.

(2) Når det klikkes på knappen «Kjøp nå» blir bestillingen av varene i handlekurven bindende. En bekreftelse av mottak av bestillingen blir sendt umiddelbart etter at bestillingen er utført. Alle produkter selges kun i normale husholdnings-mengder.

(3) En bindende kontrakt starter ved utsending av bestillingsbekreftelsen, og avsluttes med levering av de bestilte varene. Du er bundet til bestillingen din for varer merket som «leverbare» innen 2 virkedager, uavhengig av returretten, som allerede eksisterer for bestillinger for forbrukere. Ellers er bindingen maksimalt 5 dager.

(4) Vær oppmerksom på at bestilte varer som er reservert først blir sendt etter at hele beløpet er blitt kreditert til vår konto. Hvis betalingen din ikke er mottatt av oss innen 7 kalender-dager etter at du har mottatt bestillingsbekreftelsen, på tross av forfallsdato og etter purring, vil vi oppheve kontrakten med det resultat at bestillingen din annulleres og vi har da ingen forpliktelse til å levere den. Bestillingen er da gjort uten ytterligere konsekvenser for deg og for oss. En bestilling av vare med forskuddsbetaling er derfor gyldig i maksimalt 7 kalenderdager.

 

4. Anskaffelsesrisiko; Bortfall av leveringsforpliktelse Forlengelse av leveringstider; Overføring av risiko

(1) Anskaffelsesrisiko; Bortfall av leveringsforpliktelse Forlengelse av leveringstider; Overføring av risiko. Vi er kun forpliktet til å levere fra varelageret og fra de leveranser av varer vi har bestilt fra våre leverandører.

(2) Forpliktelsen fra vår side til å levere faller fra dersom vi ikke mottar riktig levering i tide og ikke kan erstatte manglende varer dersom vi har blitt informert omgående og vi ikke har overtatt en anskaffelsesrisiko. Hvis varen ikke er tilgjengelig, refunderer vi eventuelle forskuddsbetaling umiddelbart. Ved manglende tilgjengelighet av varene vil vi straks refundere eventuell forskuddsbetaling.

(3) (3) Leveringstiden utvides i tilsvarende grad under forhold som påvirker levering gjennom force majeure. Force majeure inkluderer streik, lockouts, myndigheters inngrep, mangel på energi og råvarer, transportproblemer uten egen skyld, ufrivillige drifts-avbrudd på grunn av brann-, vann- og maskinskade, for eksempel, så vel som alle andre hindringer, som vi objektivt ikke kan klandres for. Vi informerer deg umiddelbart om start og avslutning på slike hindringer. Hvis nevnte hindringer fortsetter over en periode på mer enn 4 uker etter de opprinnelige leveringstidspunktene, har du rett til å trekke seg fra kontrakten. Ytterligere krav, spesielt for skadeerstatning, foreligger ikke.

(4) Når det gjelder forbrukere, overleveres leveranserisikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av de kjøpte varene ved leveransekjøp til forbrukeren eller en person utpekt av mottakeren ved levering av varene. Dette gjelder uansett om forsendelsen er forsikret eller ikke. Ellers overføres risikoen for utilsiktet tap og utilsiktet forringelse av varene, til kjøperen ved levering av varene til kjøperen eller annen person eller enhet bestemt av kjøperen for mottak av levering.

 

5. Priser, fraktkostnader og leveringspartnere

(1) Prisene som er oppført i tilbudet på tidspunktet for bestillingen gjelder. Prisene som er oppgitt er sluttpriser, noe som betyr at prisene til enhver tid inkluderer tysk lovbasert mva og andre priskomponenter, og gjelder eksklusive porto og eventuelle kostnader for toll etc.

(2) Emballasje forblir kundens eiendom.

(3) Forpaknings- og fraktkostnader belastes kunden. Disse avhenger av fraktmetoden, betalingsmetoden og fraktdestinasjonen. De beregnes og vises i handlekurven før du bestiller online, eller oppgis ved telefonbestillinger og blir vist separat på fakturaen.

(4) For delleveranser, som er arrangert av wardow.com uten konsultasjon med kunden, er etterfølgende leveranser gratis. For spesielle kundeforespørsler om distribusjon av leveransen vil de avtalte fraktkostnadene for hver delleveranse bli belastet i tillegg.

(5) Vi bruker DHL for leveranser.

 

6. Betaling

(1) I utgangspunktet tilbyr vi betalingsmåter forskuddsbetaling, direkteoverføring, kredittkort, faktura og Paypal. Med hver bestilling forbeholder vi seg retten til ikke å tilby visse betalingsmåter og til å henvise til andre betalingsmåter.

(2) Du godtar at du kun vil motta fakturaer og kredittnotaer i elektronisk form.

(3) Ved kjøp med kredittkort belastes kredittkortkontoen din vi forbindelse med at bestillingen blir gjort.

(4) Vi tar aldri noen kostnader for en pengetransaksjon.

(5) Kjøpesummen for fakturakjøp forfaller den dagen varene mottas av kunden.

(6) Hvis kunden ikke betaler i tide, forbeholder vi oss retten til å belaste en påminnelsesavgift på EUR 5,00 per påminnelse. Du kan få bevis på at skaden var mindre enn totalsummen eller ingen skade i det hele tatt har oppstått.

 

7. Lovfestet angrerett

(1) I det følgende beskrives de juridisk nødvendige opplysninger om forutsetninger og konsekvenser av returretten. Ved retursending innen Tyskland, kan du be om en utskrivbar returetikett via vår hotline eller via e-post. Vennligst hjelp oss med å unngå unødvendige kostnader og ikke sende varene tilbake med mottakerfrakt.

Returrett:

Du har rett til å trekke seg fra denne avtalen innen fjorten dager uten å oppgi noen grunn. Oppsigelsestiden er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart som er utpekt av deg, som ikke er fraktselskapet, har mottatt de siste varene.
For å utøve din returrett, må du bruke WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, Telefaks: +49 (0)331 58291301, E-post: newsletter@wardow.com med en klar uttalelse (for eksempel et brev sendt via post, faks eller e-post) med din beslutning om å trekke seg fra denne kontrakten. Du kan bruke det vedlagte returskjemaet, selv om dette ikke er nødvendig.
Du kan også elektronisk gjennomføre og sende returskjemaet eller en annen utvetydig uttalelse under «Kontakt oss» på vår hjemmeside www.wardow.com. Hvis du benytter dette alternativet, vil vi straks (for eksempel via e-post) sende deg en bekreftelse på mottak av slik returmelding.
For å opprettholde returfristen er det tilstrekkelig for deg å sende varselet om at du vil benytte deg av returretten innen fristens utløp.

Konsekvenser av kanselleringen
Hvis du trekker fra avtalen, må vi, uten forsinkelse og senest 14 dager fra datoen da returmeldingen er mottatt, tilbakebetale alle betalinger som er mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av tilleggskostnader knyttet til en annen form for levering enn billigere, standard levering tilbys av oss). For denne tilbakebetaling vil vi bruke samme betalingsmiddel som du brukte i den opprinnelige transaksjonen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; I intet tilfelle vil du bli belastet for disse tilbakebetalingskostnadene. Vi kan nekte å tilbakebetale deg inntil vi har mottatt retur av varene eller til du har fremlagt bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som skjer først.

Du må returnere eller overlevere varene til oss umiddelbart og under alle omstendigheter senest innen fjorten dager fra den dagen du informerer oss om kanselleringen av denne kontrakten. Fristen er oppfylt dersom du sender varene innen 14 dager. Vi bærer kostnadene ved å returnere varene innen Tyskland hvis du bruker returetiketten du fikk av oss. Hvis du ikke bruker returetiketten for retur av varene, må du bære kostnadene for denne returen selv. For retur utenom Tyskland må kunden bære kostnadene ved retur av varene.

Du må bare betale for et eventuelt verditap på varene, dersom dette verditapet skyldes en håndtering som ikke er nødvendig for å undersøke varens art, egenskaper og funksjon.

Mal angrerettskjema
(Hvis du vil avbryte kontrakten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake)
på WARDOW GmbH, Magdeburger Straße 5, 14641 Wustermark, Telefaks: +49 (0)331 58291301 E-post: newsletter@wardow.com
Jeg/vi (*) vil herved oppheve kontrakten inngått av meg/oss (*) for kjøp av følgende varer (*)/
— Bestilt på (*)/mottatt på (*)
— Navn på forbrukeren
— Adresse til forbrukeren
— Dato

(*) Ikke aktuelt

Slutten av avbestillingsreglene

(2) Tilbakebetaling vil bli gjort til kontoen du brukte til betaling. Ved betaling via faktura, direkteoverføring og forskuddsbetaling, vil overføringen bli betalt til den konto overføringen ble foretatt fra. Ved kontant betaling ved levering, vennligst oppi kontonummer til oss. Hvis du har betalt med Paypal/kredittkort, vil refusjonen bli gjort til den tilknyttede Paypal/kredittkortkontoen.

 

8. Frivillig returrett

(1) Frivillig returrett opptil 30 dager etter mottak av varer
I tillegg til lovfestet opphavsrett gir vi deg en frivillig returrett for alle kjøp i totalt 30 dager etter mottak av varene. Med denne returretten kan du også etter den 14-dagers angrerettperioden (se angrerett ovenfor) i kontrakten, trekke avtalen tilbake ved å returnere varen innen 30 dager etter mottak (fristen starter dagen etter mottak av varene), og til adressen so er oppgitt i slutten av dette punktet. Den rettidige forsendelsen er tilstrekkelig for overholdelse av fristen. Forutsetningen for utøvelse av frivillig returrett er imidlertid at produktet kun har blitt testet/båret på samme måte som i en butikk, og at varene returneres i originalemballasjen i sin opprinnelige tilstand intakt og uten skade. Den frivillige returretten gjelder ikke for kjøp med gavekort.

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

(2) Dersom frivillig returrett utøves, vil tilbakebetaling bli betalt til den kontoen du har brukt til betaling. Ved betaling mot faktura og forskuddsbetaling vil refusjon gis til kontoen der overføringen ble foretatt. Ved kontant betaling ved levering, vennligst oppi kontonummer til oss. Hvis du har betalt med Paypal/kredittkort, vil refusjonen bli gjort til den tilknyttede Paypal/kredittkortkontoen.

(3) Din lovbestemte angrerett (se kapittel 7) påvirker ikke våre regler om avtalefestet (frivillig) rett til å returnere og gjelder uavhengig av dette. Inntil utløpet av fristen for lovfestet angrerett, gjelder kun de oppgitte lovbestemte vilkårene. Den kontraktsmessige (frivillige) returretten begrenser ikke din lovbestemte garanti, som forblir upåvirket for deg.

 

9. Transportskader

Hvis varer leveres med åpenbare transportskader, vennligst meld fra om slike feil så snart som mulig til leverandøren, og kontakt oss umiddelbart. Forsinket klage eller kontakt med oss medfører ingen konsekvenser for dine rettslige krav og håndhevelse. Imidlertid ville det hjelpe oss med å fremsette våre egne krav mot transportøren eller transportforsikringen.

 

10. Eiendomsforbehold

Inntil full betaling forblir varene vår eiendom.

 

11. Innløse rabattkuponger

(1) Rabattkuponger (kuponger som du ikke kan kjøpe, men som vi utsteder som en del av reklamekampanjer med en bestemt gyldighetsperiode), er kun gyldige for den angitte nettbutikken, bare i den angitte perioden, og kan kun innløses én gang i løpet av en bestillingsprosess. Individuelle merker kan være utelukket fra bruk av kuponger.

(2) Verdien av varene må være minst lik verdien av rabattkupongen. Av administrative grunner er det ikke mulig å refundere gjenværende saldo.

(3) Rabattkuponger kan bare innløses før du fullfører bestillingsprosessen. En etterfølgende oppgjør er ikke mulig. Saldoen på et kampanjekupong blir heller ikke betalt i kontanter eller renter.

(4) Flere rabattkuponger kan ikke kombineres.

(5) Hvis kredittbeløpet for en rabattkupong ikke er tilstrekkelig for bestillingen, kan differansen kompenseres med de betalingsalternativene som tilbys.

(6) Rabattkupongen refunderes ikke hvis varene returneres helt eller delvis, forutsatt at rabattkupongen ble utstedt som en del av en kampanje, og det ikke ble tatt hensyn til det.

(7) Hvis du har brukt en rabattkupong på kjøpet, forbeholder vi oss retten til å belaste deg den opprinnelige prisen på varene du beholder, dersom summen av bestillingen faller under den aktuelle verdien av rabattkupongen på grunn av din kansellering.

 

12. Gjeldende lov Kompetent domstol

(1) Med hensyn til tegning og håndtering av alle avtaler gjelder tysk lov. FNs internasjonale salgslov er ikke gyldig.

(2) Ved avtale med forhandlere og juridiske personer i offentlig tjeneste, er Wardow (Wustermark) registrert kontor for alle tvister angående de nåværende salgsbetingelsene og disse vilkårene, herunder børsloven. I slike tilfeller har vi også rett til å ta en handling på kundens registrerte adresse.

 

13. Endring av de generelle vilkårene

Vi har rett til ensidig å endre generelle salgsbetingelsene - i den grad de er innført i kontraktforholdet med kunden, så lenge de inngås i kontraktsforholdet med kunden, så lenge dette resulterer i korrigerende tiltak for forekomst av tilsvarende forstyrrelser eller om tilpasning til endret lov eller teknisk rammeverk er nødvendig. Vi informerer kunden om justeringen gjennom et varsel om innholdet i de endrede reglene. Endringen blir en integrert del av kontrakten dersom kunden ikke motsetter seg skriftlig eller i tekstform til oss innen seks uker etter mottak av varsel om endring av det som er inkludert i kontraktsforholdet.

 

14. Salvatorisk klausul

Skulle individuelle bestemmelser i kontrakten, herunder disse bestemmelsene, være helt eller delvis ugyldige, eller hvis kontrakten har et uforutsett smutthull, skal gyldigheten av de resterende bestemmelsene eller deler av slike bestemmelser forbli upåvirket. I stedet for de ineffektive eller manglende bestemmelser, vil de respektive lovbestemte forskriftene være gjeldende

WARDOW GmbH
Magdeburger Straße 5
14641 Wustermark
Germany

Tlf.: +49 (0)331 58291300
Faks: +49 (0)331 58291301

E-post: service@wardow.com
Web: https://www.wardow.com

Administrerende direktør: Dipl.-Kaufm. Danny Wardow
Registrert ved distriktsretten Potsdam, HRB25701P
MVA-nummer: DE286488402

Versjon fra 01/2021 som PDF-Dokument.

Til toppen